FN-dagar 2088

Här hittar du alla fn-dagar år 2088

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2088-01-27 Förintelsens minnesdag 5 Tisdag 27
2088-02-04 Världscancerdagen 6 Onsdag 35
2088-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Fredag 51
2088-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Lördag 52
2088-03-08 Internationella kvinnodagen 11 Måndag 68
2088-03-20 Internationella lyckodagen 12 Lördag 80
2088-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Söndag 81
2088-03-22 Internationella vattendagen 13 Måndag 82
2088-03-23 Världsmeteorologidagen 13 Tisdag 83
2088-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 13 Onsdag 84
2088-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Torsdag 85
2088-04-02 Internationella autismdagen 14 Fredag 93
2088-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Söndag 95
2088-04-07 Världshälsodagen 15 Onsdag 98
2088-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Torsdag 113
2088-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Fredag 114
2088-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 18 Måndag 117
2088-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18 Onsdag 119
2088-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 19 Måndag 124
2088-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Lördag 129
2088-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Söndag 130
2088-05-15 Internationella familjedagen 20 Lördag 136
2088-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 21 Måndag 138
2088-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Fredag 142
2088-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Lördag 143
2088-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Lördag 150
2088-05-31 Internationella dagen mot tobak 23 Måndag 152
2088-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Fredag 156
2088-06-05 Världsmiljödagen 23 Lördag 157
2088-06-08 Världshavsdagen 24 Tisdag 160
2088-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Lördag 164
2088-06-14 Internationella blodgivardagen 25 Måndag 166
2088-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Torsdag 169
2088-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Söndag 172
2088-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 26 Onsdag 175
2088-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Lördag 178
2088-07-03 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 185
2088-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Söndag 193
2088-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Söndag 200
2088-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 33 Måndag 222
2088-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Torsdag 225
2088-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Torsdag 232
2088-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 35 Måndag 236
2088-08-26 Nambiadagen 35 Torsdag 239
2088-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Söndag 242
2088-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 37 Onsdag 252
2088-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Fredag 254
2088-09-15 Internationella dagen för demokrati 38 Onsdag 259
2088-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Torsdag 260
2088-09-21 Internationella fredsdagen 39 Tisdag 265
2088-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Söndag 270
2088-09-27 Världsturismdagen 40 Måndag 271
2088-09-28 Internationella rabiesdagen 40 Tisdag 272
2088-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Fredag 275
2088-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Lördag 276
2088-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 278
2088-10-05 Internationella dagen för lärare 41 Tisdag 279
2088-10-09 Världspostunionens dag 41 Lördag 283
2088-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Söndag 284
2088-10-11 Internationella flickdagen 42 Måndag 285
2088-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 42 Onsdag 287
2088-10-14 Världssyndagen 42 Torsdag 288
2088-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Fredag 289
2088-10-16 Världslivsmedelsdagen 42 Lördag 290
2088-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Söndag 291
2088-10-20 Världsdagen för statistik 43 Onsdag 294
2088-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Söndag 298
2088-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 44 Onsdag 301
2088-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Lördag 311
2088-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 46 Onsdag 315
2088-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Söndag 319
2088-11-16 Internationella dagen för tolerans 47 Tisdag 321
2088-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 47 Onsdag 322
2088-11-18 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 323
2088-11-20 Internationella barndagen 47 Lördag 325
2088-11-21 Världsdagen för TV 47 Söndag 326
2088-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Torsdag 330
2088-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 49 Måndag 334
2088-12-01 Internationella AIDS-dagen 49 Onsdag 336
2088-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Torsdag 337
2088-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Fredag 338
2088-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Söndag 340
2088-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 50 Tisdag 342
2088-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Torsdag 344
2088-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Fredag 345
2088-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Lördag 346
2088-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Lördag 353
2088-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Söndag 354
2088-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 52 Måndag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100