FN-dagar 2016

Här hittar du alla fn-dagar år 2016

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2016-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2016-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2016-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2016-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2016-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Tisdag 68
2016-03-20 Internationella lyckodagen 11 Söndag 80
2016-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Måndag 81
2016-03-22 Internationella vattendagen 12 Tisdag 82
2016-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Onsdag 83
2016-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Torsdag 84
2016-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Fredag 85
2016-04-02 Internationella autismdagen 13 Lördag 93
2016-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Måndag 95
2016-04-07 Världshälsodagen 14 Torsdag 98
2016-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Fredag 113
2016-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Lördag 114
2016-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Tisdag 117
2016-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Torsdag 119
2016-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Tisdag 124
2016-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Söndag 129
2016-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Måndag 130
2016-05-15 Internationella familjedagen 19 Söndag 136
2016-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Tisdag 138
2016-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Lördag 142
2016-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Söndag 143
2016-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Söndag 150
2016-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Tisdag 152
2016-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Lördag 156
2016-06-05 Världsmiljödagen 22 Söndag 157
2016-06-08 Världshavsdagen 23 Onsdag 160
2016-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 23 Söndag 164
2016-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Tisdag 166
2016-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Fredag 169
2016-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Måndag 172
2016-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Torsdag 175
2016-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 25 Söndag 178
2016-07-02 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2016-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Måndag 193
2016-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Måndag 200
2016-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Tisdag 222
2016-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Fredag 225
2016-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Fredag 232
2016-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Tisdag 236
2016-08-26 Nambiadagen 34 Fredag 239
2016-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Måndag 242
2016-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Torsdag 252
2016-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Lördag 254
2016-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Torsdag 259
2016-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Fredag 260
2016-09-21 Internationella fredsdagen 38 Onsdag 265
2016-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Måndag 270
2016-09-27 Världsturismdagen 39 Tisdag 271
2016-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Onsdag 272
2016-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Lördag 275
2016-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Söndag 276
2016-10-03 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2016-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Onsdag 279
2016-10-09 Världspostunionens dag 40 Söndag 283
2016-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Måndag 284
2016-10-11 Internationella flickdagen 41 Tisdag 285
2016-10-12 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2016-10-13 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2016-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Lördag 289
2016-10-16 Världshungerdagen 41 Söndag 290
2016-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Måndag 291
2016-10-20 Världsdagen för statistik 42 Torsdag 294
2016-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Måndag 298
2016-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Torsdag 301
2016-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Söndag 311
2016-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Torsdag 315
2016-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Måndag 319
2016-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Onsdag 321
2016-11-17 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
2016-11-20 Internationella barndagen 46 Söndag 325
2016-11-21 Världsdagen för TV 47 Måndag 326
2016-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Fredag 330
2016-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Tisdag 334
2016-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Torsdag 336
2016-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Fredag 337
2016-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Lördag 338
2016-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Måndag 340
2016-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Onsdag 342
2016-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Fredag 344
2016-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Lördag 345
2016-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Söndag 346
2016-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Söndag 353
2016-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Måndag 354
2016-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Tisdag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100