Internationella dagen mot korruption

Den 9:e december är det den "Internationella dagen mot korruption" alternativt "Internationella antikorruptionsdagen" (på engelska "International Anti-Corruption Day") som är en temdadag instiftad av Förenta Nationerna för att bekämpa korruption.


Datum för Internationella dagen mot korruption kommande 10 år

Datum Vecka Veckodag Dag på året
2024-12-09 50 Måndag 344
2025-12-09 50 Tisdag 343
2026-12-09 50 Onsdag 343
2027-12-09 49 Torsdag 343
2028-12-09 49 Lördag 344
2029-12-09 49 Söndag 343
2030-12-09 50 Måndag 343
2031-12-09 50 Tisdag 343
2032-12-09 50 Torsdag 344
2033-12-09 49 Fredag 343
2034-12-09 49 Lördag 343Mer om Internationella dagen mot korruption

Varje år betalas över en 8 biljoner kronor i mutor medan uppskattningsvis 22 biljoner kronor stjäls per år genom korruption - en summa motsvarande mer än 5 procent världens globala BNP. Enligt FN:s utvecklingsprogram, uppskattas medel i U-länder som går förlorade till korruption till tio gånger mängden utbetalt utvecklingsbistånd. Korruption och mutor är alltså ett gigantiskt problem i dessa länder som hindrar dess utveckling genom att undergräva lagar, regler och utvecklingsmöjligheter som finns i länder med mindre korruption. 

Korruption är ett allvarligt brott som kan undergräva den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla samhällen. Även om utvecklingsländer är överrepresenterade, så är inget land, region eller samhälle är immunt mot ekonomisk och poltisk korruption.