Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ofta förkortat KOL, är en sjukdom som är starkt förknippad till rökning och innebär att flödet i luftrören är förhindrat. 
Världen över är KOL den 6:e vanligaste dödsorsaken efter olika cancersjukdomar. Dödsfall i KOL väntas öka med åldrande befolkning och ökat antal rökande. 
Det finns inget botemedel mot KOL och det blir inte bättre med tiden. 
KOL är som tidigare nämnt förknippat med rökning, passa på att sluta röka eller uppmärksamma någon som du känner rökar att sluta. 

På Världsdagen uppmärksammas sjukdomen och dess effekter av WHO/FN. 


Datum för Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom kommande 10 år

Datum Vecka Veckodag Dag på året
2024-11-17 46 Söndag 322
2025-11-17 47 Måndag 321
2026-11-17 47 Tisdag 321
2027-11-17 46 Onsdag 321
2028-11-17 46 Fredag 322
2029-11-17 46 Lördag 321
2031-11-17 47 Måndag 321
2032-11-17 47 Onsdag 322
2033-11-17 46 Torsdag 321
2034-11-17 46 Fredag 321Mer om Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom