FN-dagar 1915

Här hittar du alla fn-dagar år 1915

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1915-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
1915-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
1915-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
1915-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
1915-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Måndag 67
1915-03-20 Internationella lyckodagen 11 Lördag 79
1915-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 11 Söndag 80
1915-03-22 Internationella vattendagen 12 Måndag 81
1915-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Tisdag 82
1915-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Onsdag 83
1915-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Torsdag 84
1915-04-02 Internationella autismdagen 13 Fredag 92
1915-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 13 Söndag 94
1915-04-07 Världshälsodagen 14 Onsdag 97
1915-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Torsdag 112
1915-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Fredag 113
1915-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Måndag 116
1915-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Onsdag 118
1915-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Måndag 123
1915-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Lördag 128
1915-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 18 Söndag 129
1915-05-15 Internationella familjedagen 19 Lördag 135
1915-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Måndag 137
1915-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Fredag 141
1915-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Lördag 142
1915-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Lördag 149
1915-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Måndag 151
1915-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Fredag 155
1915-06-05 Världsmiljödagen 22 Lördag 156
1915-06-08 Världshavsdagen 23 Tisdag 159
1915-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 23 Lördag 163
1915-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Måndag 165
1915-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Torsdag 168
1915-06-20 Världsdagen för flyktingar 24 Söndag 171
1915-06-23 Internationella dagen för änkor 25 Onsdag 174
1915-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Lördag 177
1915-07-11 FN:s befolkningsdag 27 Söndag 192
1915-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 28 Söndag 199
1915-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Måndag 221
1915-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Torsdag 224
1915-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Torsdag 231
1915-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Måndag 235
1915-08-26 Nambiadagen 34 Torsdag 238
1915-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 34 Söndag 241
1915-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Onsdag 251
1915-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Fredag 253
1915-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Onsdag 258
1915-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Torsdag 259
1915-09-21 Internationella fredsdagen 38 Tisdag 264
1915-09-26 Internationella hjärtdagen 38 Söndag 269
1915-09-27 Världsturismdagen 39 Måndag 270
1915-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Tisdag 271
1915-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Fredag 274
1915-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Lördag 275
1915-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
1915-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Tisdag 278
1915-10-09 Världspostunionens dag 40 Lördag 282
1915-10-10 Världsdagen för mental hälsa 40 Söndag 283
1915-10-11 Internationella flickdagen 41 Måndag 284
1915-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
1915-10-14 Världssyndagen 41 Torsdag 287
1915-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Fredag 288
1915-10-16 Världshungerdagen 41 Lördag 289
1915-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 41 Söndag 290
1915-10-20 Världsdagen för statistik 42 Onsdag 293
1915-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 42 Söndag 297
1915-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Onsdag 300
1915-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Lördag 310
1915-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Onsdag 314
1915-11-14 Världsdiabetesdagen 45 Söndag 318
1915-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Tisdag 320
1915-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Onsdag 321
1915-11-18 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
1915-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 46 Lördag 324
1915-11-21 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 325
1915-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Torsdag 329
1915-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Måndag 333
1915-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Onsdag 335
1915-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Torsdag 336
1915-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Fredag 337
1915-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 48 Söndag 339
1915-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Tisdag 341
1915-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Torsdag 343
1915-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Fredag 344
1915-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Lördag 345
1915-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Lördag 352
1915-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 50 Söndag 353
1915-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Måndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100