FN-dagar 1918

Här hittar du alla fn-dagar år 1918

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1918-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Söndag 27
1918-02-04 Världscancerdagen 6 Måndag 35
1918-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Onsdag 51
1918-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Torsdag 52
1918-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Fredag 67
1918-03-20 Internationella lyckodagen 12 Onsdag 79
1918-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Torsdag 80
1918-03-22 Internationella vattendagen 12 Fredag 81
1918-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Lördag 82
1918-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Söndag 83
1918-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Måndag 84
1918-04-02 Internationella autismdagen 14 Tisdag 92
1918-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Torsdag 94
1918-04-07 Världshälsodagen 14 Söndag 97
1918-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Måndag 112
1918-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Tisdag 113
1918-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Fredag 116
1918-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Söndag 118
1918-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Fredag 123
1918-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Onsdag 128
1918-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Torsdag 129
1918-05-15 Internationella familjedagen 20 Onsdag 135
1918-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Fredag 137
1918-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Tisdag 141
1918-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Onsdag 142
1918-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Onsdag 149
1918-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Fredag 151
1918-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Tisdag 155
1918-06-05 Världsmiljödagen 23 Onsdag 156
1918-06-08 Världshavsdagen 23 Lördag 159
1918-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 24 Onsdag 163
1918-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Fredag 165
1918-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Måndag 168
1918-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Torsdag 171
1918-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Söndag 174
1918-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Onsdag 177
1918-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Torsdag 192
1918-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Torsdag 199
1918-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Fredag 221
1918-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Måndag 224
1918-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Måndag 231
1918-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Fredag 235
1918-08-26 Nambiadagen 35 Måndag 238
1918-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Torsdag 241
1918-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Söndag 251
1918-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Tisdag 253
1918-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Söndag 258
1918-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Måndag 259
1918-09-21 Internationella fredsdagen 38 Lördag 264
1918-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Torsdag 269
1918-09-27 Världsturismdagen 39 Fredag 270
1918-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Lördag 271
1918-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Tisdag 274
1918-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Onsdag 275
1918-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Lördag 278
1918-10-07 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 280
1918-10-09 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 282
1918-10-10 Världssyndagen 41 Torsdag 283
1918-10-11 Internationella flickdagen 41 Fredag 284
1918-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Tisdag 288
1918-10-16 Världslivsmedelsdagen 42 Onsdag 289
1918-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Torsdag 290
1918-10-20 Världsdagen för statistik 42 Söndag 293
1918-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Torsdag 297
1918-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Söndag 300
1918-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Onsdag 310
1918-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Söndag 314
1918-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Torsdag 318
1918-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Lördag 320
1918-11-17 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 321
1918-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 47 Onsdag 324
1918-11-21 Världsdagen för TV 47 Torsdag 325
1918-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Måndag 329
1918-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Fredag 333
1918-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Söndag 335
1918-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Måndag 336
1918-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Tisdag 337
1918-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Torsdag 339
1918-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Lördag 341
1918-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Måndag 343
1918-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Tisdag 344
1918-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Onsdag 345
1918-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Onsdag 352
1918-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Torsdag 353
1918-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Fredag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100