FN-dagar 2086

Här hittar du alla fn-dagar år 2086

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2086-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Söndag 27
2086-02-04 Världscancerdagen 6 Måndag 35
2086-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Onsdag 51
2086-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Torsdag 52
2086-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Fredag 67
2086-03-20 Internationella lyckodagen 12 Onsdag 79
2086-03-21 Internationella dagen för Nowruz 12 Torsdag 80
2086-03-22 Internationella vattendagen 12 Fredag 81
2086-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Lördag 82
2086-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Söndag 83
2086-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Måndag 84
2086-04-02 Internationella autismdagen 14 Tisdag 92
2086-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Torsdag 94
2086-04-07 Världshälsodagen 14 Söndag 97
2086-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Måndag 112
2086-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Tisdag 113
2086-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Fredag 116
2086-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Söndag 118
2086-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Fredag 123
2086-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Onsdag 128
2086-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Torsdag 129
2086-05-15 Internationella familjedagen 20 Onsdag 135
2086-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Fredag 137
2086-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Tisdag 141
2086-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Onsdag 142
2086-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Onsdag 149
2086-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Fredag 151
2086-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Tisdag 155
2086-06-05 Världsmiljödagen 23 Onsdag 156
2086-06-08 Världshavsdagen 23 Lördag 159
2086-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Onsdag 163
2086-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Fredag 165
2086-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Måndag 168
2086-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Torsdag 171
2086-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Söndag 174
2086-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 26 Onsdag 177
2086-07-06 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 187
2086-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Torsdag 192
2086-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Torsdag 199
2086-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Fredag 221
2086-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Måndag 224
2086-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Måndag 231
2086-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Fredag 235
2086-08-26 Nambiadagen 35 Måndag 238
2086-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Torsdag 241
2086-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Söndag 251
2086-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Tisdag 253
2086-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Söndag 258
2086-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Måndag 259
2086-09-21 Internationella fredsdagen 38 Lördag 264
2086-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Torsdag 269
2086-09-27 Världsturismdagen 39 Fredag 270
2086-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Lördag 271
2086-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Tisdag 274
2086-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Onsdag 275
2086-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Lördag 278
2086-10-07 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 280
2086-10-09 Världspostunionens dag 41 Onsdag 282
2086-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Torsdag 283
2086-10-11 Internationella flickdagen 41 Fredag 284
2086-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Tisdag 288
2086-10-16 Världshungerdagen 42 Onsdag 289
2086-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Torsdag 290
2086-10-20 Världsdagen för statistik 42 Söndag 293
2086-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Torsdag 297
2086-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Söndag 300
2086-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Onsdag 310
2086-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Söndag 314
2086-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Torsdag 318
2086-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Lördag 320
2086-11-17 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 321
2086-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 47 Onsdag 324
2086-11-21 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 325
2086-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Måndag 329
2086-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Fredag 333
2086-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Söndag 335
2086-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Måndag 336
2086-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Tisdag 337
2086-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Torsdag 339
2086-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Lördag 341
2086-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Måndag 343
2086-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Tisdag 344
2086-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Onsdag 345
2086-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Onsdag 352
2086-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Torsdag 353
2086-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Fredag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100