FN-dagar 1996

Här hittar du alla fn-dagar år 1996

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1996-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Lördag 27
1996-02-04 Världscancerdagen 5 Söndag 35
1996-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Tisdag 51
1996-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Onsdag 52
1996-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Fredag 68
1996-03-20 Internationella lyckodagen 12 Onsdag 80
1996-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Torsdag 81
1996-03-22 Internationella vattendagen 12 Fredag 82
1996-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Lördag 83
1996-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Söndag 84
1996-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Måndag 85
1996-04-02 Internationella autismdagen 14 Tisdag 93
1996-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Torsdag 95
1996-04-07 Världshälsodagen 14 Söndag 98
1996-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Måndag 113
1996-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Tisdag 114
1996-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Fredag 117
1996-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Söndag 119
1996-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Fredag 124
1996-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Onsdag 129
1996-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Torsdag 130
1996-05-15 Internationella familjedagen 20 Onsdag 136
1996-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Fredag 138
1996-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Tisdag 142
1996-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Onsdag 143
1996-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Onsdag 150
1996-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Fredag 152
1996-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Tisdag 156
1996-06-05 Världsmiljödagen 23 Onsdag 157
1996-06-08 Världshavsdagen 23 Lördag 160
1996-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Onsdag 164
1996-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Fredag 166
1996-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Måndag 169
1996-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Torsdag 172
1996-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Söndag 175
1996-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 26 Onsdag 178
1996-07-06 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 188
1996-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Torsdag 193
1996-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Torsdag 200
1996-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Fredag 222
1996-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Måndag 225
1996-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Måndag 232
1996-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Fredag 236
1996-08-26 Nambiadagen 35 Måndag 239
1996-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Torsdag 242
1996-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Söndag 252
1996-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Tisdag 254
1996-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Söndag 259
1996-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Måndag 260
1996-09-21 Internationella fredsdagen 38 Lördag 265
1996-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Torsdag 270
1996-09-27 Världsturismdagen 39 Fredag 271
1996-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Lördag 272
1996-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Tisdag 275
1996-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Onsdag 276
1996-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Lördag 279
1996-10-07 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 281
1996-10-09 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 283
1996-10-10 Världssyndagen 41 Torsdag 284
1996-10-11 Internationella flickdagen 41 Fredag 285
1996-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Tisdag 289
1996-10-16 Världshungerdagen 42 Onsdag 290
1996-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Torsdag 291
1996-10-20 Världsdagen för statistik 42 Söndag 294
1996-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Torsdag 298
1996-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Söndag 301
1996-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Onsdag 311
1996-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Söndag 315
1996-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Torsdag 319
1996-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Lördag 321
1996-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Söndag 322
1996-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 47 Onsdag 325
1996-11-21 Världsdagen för TV 47 Torsdag 326
1996-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Måndag 330
1996-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Fredag 334
1996-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Söndag 336
1996-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Måndag 337
1996-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Tisdag 338
1996-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Torsdag 340
1996-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Lördag 342
1996-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Måndag 344
1996-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Tisdag 345
1996-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Onsdag 346
1996-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Onsdag 353
1996-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Torsdag 354
1996-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Fredag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100