FN-dagar 2094

Här hittar du alla fn-dagar år 2094

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2094-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2094-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2094-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2094-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2094-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Måndag 67
2094-03-20 Internationella lyckodagen 11 Lördag 79
2094-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 11 Söndag 80
2094-03-22 Internationella vattendagen 12 Måndag 81
2094-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Tisdag 82
2094-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Onsdag 83
2094-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Torsdag 84
2094-04-02 Internationella autismdagen 13 Fredag 92
2094-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 13 Söndag 94
2094-04-07 Världshälsodagen 14 Onsdag 97
2094-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Torsdag 112
2094-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Fredag 113
2094-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Måndag 116
2094-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Onsdag 118
2094-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Måndag 123
2094-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Lördag 128
2094-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 18 Söndag 129
2094-05-15 Internationella familjedagen 19 Lördag 135
2094-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Måndag 137
2094-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Fredag 141
2094-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Lördag 142
2094-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Lördag 149
2094-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Måndag 151
2094-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Fredag 155
2094-06-05 Världsmiljödagen 22 Lördag 156
2094-06-08 Världshavsdagen 23 Tisdag 159
2094-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 23 Lördag 163
2094-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Måndag 165
2094-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Torsdag 168
2094-06-20 Världsdagen för flyktingar 24 Söndag 171
2094-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Onsdag 174
2094-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Lördag 177
2094-07-03 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2094-07-11 FN:s befolkningsdag 27 Söndag 192
2094-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 28 Söndag 199
2094-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Måndag 221
2094-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Torsdag 224
2094-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Torsdag 231
2094-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Måndag 235
2094-08-26 Nambiadagen 34 Torsdag 238
2094-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 34 Söndag 241
2094-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Onsdag 251
2094-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Fredag 253
2094-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Onsdag 258
2094-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Torsdag 259
2094-09-21 Internationella fredsdagen 38 Tisdag 264
2094-09-26 Internationella hjärtdagen 38 Söndag 269
2094-09-27 Världsturismdagen 39 Måndag 270
2094-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Tisdag 271
2094-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Fredag 274
2094-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Lördag 275
2094-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2094-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Tisdag 278
2094-10-09 Världspostunionens dag 40 Lördag 282
2094-10-10 Världsdagen för mental hälsa 40 Söndag 283
2094-10-11 Internationella flickdagen 41 Måndag 284
2094-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2094-10-14 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2094-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Fredag 288
2094-10-16 Världslivsmedelsdagen 41 Lördag 289
2094-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 41 Söndag 290
2094-10-20 Världsdagen för statistik 42 Onsdag 293
2094-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 42 Söndag 297
2094-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Onsdag 300
2094-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Lördag 310
2094-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Onsdag 314
2094-11-14 Världsdiabetesdagen 45 Söndag 318
2094-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Tisdag 320
2094-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Onsdag 321
2094-11-18 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
2094-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 46 Lördag 324
2094-11-21 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 325
2094-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Torsdag 329
2094-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Måndag 333
2094-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Onsdag 335
2094-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Torsdag 336
2094-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Fredag 337
2094-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 48 Söndag 339
2094-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Tisdag 341
2094-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Torsdag 343
2094-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Fredag 344
2094-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Lördag 345
2094-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Lördag 352
2094-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 50 Söndag 353
2094-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Måndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100