FN-dagar 2079

Här hittar du alla fn-dagar år 2079

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2079-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Fredag 27
2079-02-04 Världscancerdagen 5 Lördag 35
2079-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Måndag 51
2079-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Tisdag 52
2079-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Onsdag 67
2079-03-20 Internationella lyckodagen 12 Måndag 79
2079-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Tisdag 80
2079-03-22 Internationella vattendagen 12 Onsdag 81
2079-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Torsdag 82
2079-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Fredag 83
2079-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Lördag 84
2079-04-02 Internationella autismdagen 13 Söndag 92
2079-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Tisdag 94
2079-04-07 Världshälsodagen 14 Fredag 97
2079-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Lördag 112
2079-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Söndag 113
2079-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Onsdag 116
2079-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Fredag 118
2079-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Onsdag 123
2079-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Måndag 128
2079-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Tisdag 129
2079-05-15 Internationella familjedagen 20 Måndag 135
2079-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Onsdag 137
2079-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Söndag 141
2079-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Måndag 142
2079-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Måndag 149
2079-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Onsdag 151
2079-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Söndag 155
2079-06-05 Världsmiljödagen 23 Måndag 156
2079-06-08 Världshavsdagen 23 Torsdag 159
2079-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 24 Måndag 163
2079-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Onsdag 165
2079-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Lördag 168
2079-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Tisdag 171
2079-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Fredag 174
2079-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Måndag 177
2079-07-01 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 182
2079-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Tisdag 192
2079-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Tisdag 199
2079-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Onsdag 221
2079-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Lördag 224
2079-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Lördag 231
2079-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Onsdag 235
2079-08-26 Nambiadagen 34 Lördag 238
2079-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Tisdag 241
2079-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Fredag 251
2079-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Söndag 253
2079-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Fredag 258
2079-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Lördag 259
2079-09-21 Internationella fredsdagen 38 Torsdag 264
2079-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Tisdag 269
2079-09-27 Världsturismdagen 39 Onsdag 270
2079-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Torsdag 271
2079-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Söndag 274
2079-10-02 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 275
2079-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Torsdag 278
2079-10-09 Världspostunionens dag 41 Måndag 282
2079-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Tisdag 283
2079-10-11 Internationella flickdagen 41 Onsdag 284
2079-10-12 Världssyndagen 41 Torsdag 285
2079-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Söndag 288
2079-10-16 Världshungerdagen 42 Måndag 289
2079-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Tisdag 290
2079-10-20 Världsdagen för statistik 42 Fredag 293
2079-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Tisdag 297
2079-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Fredag 300
2079-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Måndag 310
2079-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Fredag 314
2079-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Tisdag 318
2079-11-16 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 320
2079-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Fredag 321
2079-11-19 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 323
2079-11-20 Internationella barndagen 47 Måndag 324
2079-11-21 Världsdagen för TV 47 Tisdag 325
2079-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Lördag 329
2079-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Onsdag 333
2079-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Fredag 335
2079-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Lördag 336
2079-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Söndag 337
2079-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Tisdag 339
2079-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Torsdag 341
2079-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Lördag 343
2079-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Söndag 344
2079-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Måndag 345
2079-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Måndag 352
2079-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Tisdag 353
2079-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Onsdag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100