FN-dagar 2067

Här hittar du alla fn-dagar år 2067

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.




Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2067-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Torsdag 27
2067-02-04 Världscancerdagen 5 Fredag 35
2067-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Söndag 51
2067-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Måndag 52
2067-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Tisdag 67
2067-03-20 Internationella lyckodagen 11 Söndag 79
2067-03-21 Världspoesidagen 12 Måndag 80
2067-03-22 Internationella vattendagen 12 Tisdag 81
2067-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Onsdag 82
2067-03-24 Världstuberkulosdagen 12 Torsdag 83
2067-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Fredag 84
2067-04-02 Internationella autismdagen 13 Lördag 92
2067-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Måndag 94
2067-04-07 Världshälsodagen 14 Torsdag 97
2067-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Fredag 112
2067-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Lördag 113
2067-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Tisdag 116
2067-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Torsdag 118
2067-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Tisdag 123
2067-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Söndag 128
2067-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Måndag 129
2067-05-15 Internationella familjedagen 19 Söndag 135
2067-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Tisdag 137
2067-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Lördag 141
2067-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Söndag 142
2067-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Söndag 149
2067-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Tisdag 151
2067-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Lördag 155
2067-06-05 Världsmiljödagen 22 Söndag 156
2067-06-08 Världshavsdagen 23 Onsdag 159
2067-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 23 Söndag 163
2067-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Tisdag 165
2067-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Fredag 168
2067-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Måndag 171
2067-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Torsdag 174
2067-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Söndag 177
2067-07-02 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 183
2067-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Måndag 192
2067-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Måndag 199
2067-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Tisdag 221
2067-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Fredag 224
2067-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Fredag 231
2067-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Tisdag 235
2067-08-26 Nambiadagen 34 Fredag 238
2067-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Måndag 241
2067-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Torsdag 251
2067-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Lördag 253
2067-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Torsdag 258
2067-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Fredag 259
2067-09-21 Internationella fredsdagen 38 Onsdag 264
2067-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Måndag 269
2067-09-27 Världsturismdagen 39 Tisdag 270
2067-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Onsdag 271
2067-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Lördag 274
2067-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Söndag 275
2067-10-03 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 276
2067-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Onsdag 278
2067-10-09 Världspostunionens dag 40 Söndag 282
2067-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Måndag 283
2067-10-11 Internationella flickdagen 41 Tisdag 284
2067-10-12 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 285
2067-10-13 Världssyndagen 41 Torsdag 286
2067-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Lördag 288
2067-10-16 Världshungerdagen 41 Söndag 289
2067-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Måndag 290
2067-10-20 Världsdagen för statistik 42 Torsdag 293
2067-10-24 FN-dagen 43 Måndag 297
2067-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Torsdag 300
2067-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Söndag 310
2067-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Torsdag 314
2067-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Måndag 318
2067-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Onsdag 320
2067-11-17 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 321
2067-11-20 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 324
2067-11-21 Världsdagen för TV 47 Måndag 325
2067-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Fredag 329
2067-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Tisdag 333
2067-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Torsdag 335
2067-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Fredag 336
2067-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Lördag 337
2067-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Måndag 339
2067-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Onsdag 341
2067-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Fredag 343
2067-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Lördag 344
2067-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Söndag 345
2067-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Söndag 352
2067-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Måndag 353
2067-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Tisdag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100