FN-dagar 2066

Här hittar du alla fn-dagar år 2066

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2066-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2066-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2066-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2066-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2066-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Måndag 67
2066-03-20 Internationella lyckodagen 11 Lördag 79
2066-03-21 Världspoesidagen 11 Söndag 80
2066-03-22 Internationella vattendagen 12 Måndag 81
2066-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Tisdag 82
2066-03-24 Världstuberkulosdagen 12 Onsdag 83
2066-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Torsdag 84
2066-04-02 Internationella autismdagen 13 Fredag 92
2066-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 13 Söndag 94
2066-04-07 Världshälsodagen 14 Onsdag 97
2066-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Torsdag 112
2066-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Fredag 113
2066-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Måndag 116
2066-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Onsdag 118
2066-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Måndag 123
2066-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Lördag 128
2066-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 18 Söndag 129
2066-05-15 Internationella familjedagen 19 Lördag 135
2066-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Måndag 137
2066-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Fredag 141
2066-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Lördag 142
2066-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Lördag 149
2066-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Måndag 151
2066-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Fredag 155
2066-06-05 Världsmiljödagen 22 Lördag 156
2066-06-08 Världshavsdagen 23 Tisdag 159
2066-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 23 Lördag 163
2066-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Måndag 165
2066-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Torsdag 168
2066-06-20 Världsdagen för flyktingar 24 Söndag 171
2066-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Onsdag 174
2066-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 25 Lördag 177
2066-07-03 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2066-07-11 FN:s befolkningsdag 27 Söndag 192
2066-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 28 Söndag 199
2066-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Måndag 221
2066-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Torsdag 224
2066-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Torsdag 231
2066-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Måndag 235
2066-08-26 Nambiadagen 34 Torsdag 238
2066-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 34 Söndag 241
2066-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Onsdag 251
2066-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Fredag 253
2066-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Onsdag 258
2066-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Torsdag 259
2066-09-21 Internationella fredsdagen 38 Tisdag 264
2066-09-26 Internationella hjärtdagen 38 Söndag 269
2066-09-27 Världsturismdagen 39 Måndag 270
2066-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Tisdag 271
2066-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Fredag 274
2066-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Lördag 275
2066-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2066-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Tisdag 278
2066-10-09 Världspostunionens dag 40 Lördag 282
2066-10-10 Världsdagen för mental hälsa 40 Söndag 283
2066-10-11 Internationella flickdagen 41 Måndag 284
2066-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2066-10-14 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2066-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Fredag 288
2066-10-16 Världshungerdagen 41 Lördag 289
2066-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 41 Söndag 290
2066-10-20 Världsdagen för statistik 42 Onsdag 293
2066-10-24 FN-dagen 42 Söndag 297
2066-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Onsdag 300
2066-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Lördag 310
2066-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Onsdag 314
2066-11-14 Världsdiabetesdagen 45 Söndag 318
2066-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Tisdag 320
2066-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Onsdag 321
2066-11-18 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
2066-11-20 Internationella barndagen 46 Lördag 324
2066-11-21 Världsdagen för TV 46 Söndag 325
2066-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Torsdag 329
2066-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Måndag 333
2066-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Onsdag 335
2066-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Torsdag 336
2066-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Fredag 337
2066-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 48 Söndag 339
2066-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Tisdag 341
2066-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Torsdag 343
2066-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Fredag 344
2066-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Lördag 345
2066-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Lördag 352
2066-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 50 Söndag 353
2066-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Måndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100