FN-dagar 2049

Här hittar du alla fn-dagar år 2049

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2049-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2049-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2049-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2049-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2049-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Måndag 67
2049-03-20 Internationella lyckodagen 11 Lördag 79
2049-03-21 Internationella dagen för Nowruz 11 Söndag 80
2049-03-22 Internationella vattendagen 12 Måndag 81
2049-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Tisdag 82
2049-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Onsdag 83
2049-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Torsdag 84
2049-04-02 Internationella autismdagen 13 Fredag 92
2049-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 13 Söndag 94
2049-04-07 Världshälsodagen 14 Onsdag 97
2049-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Torsdag 112
2049-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Fredag 113
2049-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Måndag 116
2049-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Onsdag 118
2049-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Måndag 123
2049-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Lördag 128
2049-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 18 Söndag 129
2049-05-15 Internationella familjedagen 19 Lördag 135
2049-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Måndag 137
2049-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Fredag 141
2049-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Lördag 142
2049-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Lördag 149
2049-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Måndag 151
2049-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Fredag 155
2049-06-05 Världsmiljödagen 22 Lördag 156
2049-06-08 Världshavsdagen 23 Tisdag 159
2049-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 23 Lördag 163
2049-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Måndag 165
2049-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Torsdag 168
2049-06-20 Världsdagen för flyktingar 24 Söndag 171
2049-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Onsdag 174
2049-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Lördag 177
2049-07-03 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2049-07-11 FN:s befolkningsdag 27 Söndag 192
2049-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 28 Söndag 199
2049-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Måndag 221
2049-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Torsdag 224
2049-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Torsdag 231
2049-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Måndag 235
2049-08-26 Nambiadagen 34 Torsdag 238
2049-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 34 Söndag 241
2049-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Onsdag 251
2049-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Fredag 253
2049-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Onsdag 258
2049-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Torsdag 259
2049-09-21 Internationella fredsdagen 38 Tisdag 264
2049-09-26 Internationella hjärtdagen 38 Söndag 269
2049-09-27 Världsturismdagen 39 Måndag 270
2049-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Tisdag 271
2049-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Fredag 274
2049-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Lördag 275
2049-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2049-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Tisdag 278
2049-10-09 Världspostunionens dag 40 Lördag 282
2049-10-10 Världsdagen för mental hälsa 40 Söndag 283
2049-10-11 Internationella flickdagen 41 Måndag 284
2049-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2049-10-14 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2049-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Fredag 288
2049-10-16 Världshungerdagen 41 Lördag 289
2049-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 41 Söndag 290
2049-10-20 Världsdagen för statistik 42 Onsdag 293
2049-10-24 FN-dagen 42 Söndag 297
2049-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Onsdag 300
2049-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Lördag 310
2049-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Onsdag 314
2049-11-14 Världsdiabetesdagen 45 Söndag 318
2049-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Tisdag 320
2049-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Onsdag 321
2049-11-18 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
2049-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 46 Lördag 324
2049-11-21 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 325
2049-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Torsdag 329
2049-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Måndag 333
2049-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Onsdag 335
2049-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Torsdag 336
2049-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Fredag 337
2049-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 48 Söndag 339
2049-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Tisdag 341
2049-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Torsdag 343
2049-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Fredag 344
2049-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Lördag 345
2049-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Lördag 352
2049-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 50 Söndag 353
2049-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Måndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100