FN-dagar 2043

Här hittar du alla fn-dagar år 2043

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2043-01-27 Förintelsens minnesdag 5 Tisdag 27
2043-02-04 Världscancerdagen 6 Onsdag 35
2043-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Fredag 51
2043-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Lördag 52
2043-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Söndag 67
2043-03-20 Internationella lyckodagen 12 Fredag 79
2043-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Lördag 80
2043-03-22 Internationella vattendagen 12 Söndag 81
2043-03-23 Världsmeteorologidagen 13 Måndag 82
2043-03-24 Världstuberkulosdagen 13 Tisdag 83
2043-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Onsdag 84
2043-04-02 Internationella autismdagen 14 Torsdag 92
2043-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Lördag 94
2043-04-07 Världshälsodagen 15 Tisdag 97
2043-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Onsdag 112
2043-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Torsdag 113
2043-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Söndag 116
2043-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18 Tisdag 118
2043-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Söndag 123
2043-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Fredag 128
2043-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Lördag 129
2043-05-15 Internationella familjedagen 20 Fredag 135
2043-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Söndag 137
2043-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Torsdag 141
2043-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Fredag 142
2043-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Fredag 149
2043-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Söndag 151
2043-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Torsdag 155
2043-06-05 Världsmiljödagen 23 Fredag 156
2043-06-08 Världshavsdagen 24 Måndag 159
2043-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Fredag 163
2043-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Söndag 165
2043-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Onsdag 168
2043-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Lördag 171
2043-06-23 Internationella dagen för änkor 26 Tisdag 174
2043-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Fredag 177
2043-07-04 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 185
2043-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Lördag 192
2043-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Lördag 199
2043-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Söndag 221
2043-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Onsdag 224
2043-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Onsdag 231
2043-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Söndag 235
2043-08-26 Nambiadagen 35 Onsdag 238
2043-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Lördag 241
2043-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 37 Tisdag 251
2043-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Torsdag 253
2043-09-15 Internationella dagen för demokrati 38 Tisdag 258
2043-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Onsdag 259
2043-09-21 Internationella fredsdagen 39 Måndag 264
2043-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Lördag 269
2043-09-27 Världsturismdagen 39 Söndag 270
2043-09-28 Internationella rabiesdagen 40 Måndag 271
2043-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Torsdag 274
2043-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Fredag 275
2043-10-05 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 278
2043-10-08 Världssyndagen 41 Torsdag 281
2043-10-09 Världspostunionens dag 41 Fredag 282
2043-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Lördag 283
2043-10-11 Internationella flickdagen 41 Söndag 284
2043-10-14 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 42 Onsdag 287
2043-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Torsdag 288
2043-10-16 Världshungerdagen 42 Fredag 289
2043-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Lördag 290
2043-10-20 Världsdagen för statistik 43 Tisdag 293
2043-10-24 FN-dagen 43 Lördag 297
2043-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 44 Tisdag 300
2043-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Fredag 310
2043-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 46 Tisdag 314
2043-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Lördag 318
2043-11-15 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 319
2043-11-16 Internationella dagen för tolerans 47 Måndag 320
2043-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 47 Tisdag 321
2043-11-19 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 323
2043-11-20 Internationella barndagen 47 Fredag 324
2043-11-21 Världsdagen för TV 47 Lördag 325
2043-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Onsdag 329
2043-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Söndag 333
2043-12-01 Internationella AIDS-dagen 49 Tisdag 335
2043-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Onsdag 336
2043-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Torsdag 337
2043-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Lördag 339
2043-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 50 Måndag 341
2043-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Onsdag 343
2043-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Torsdag 344
2043-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Fredag 345
2043-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Fredag 352
2043-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Lördag 353
2043-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Söndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100