FN-dagar 2008

Här hittar du alla fn-dagar år 2008

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.




Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2008-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Söndag 27
2008-02-04 Världscancerdagen 6 Måndag 35
2008-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Onsdag 51
2008-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Torsdag 52
2008-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Lördag 68
2008-03-20 Internationella lyckodagen 12 Torsdag 80
2008-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Fredag 81
2008-03-22 Internationella vattendagen 12 Lördag 82
2008-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Söndag 83
2008-03-24 Världstuberkulosdagen 13 Måndag 84
2008-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Tisdag 85
2008-04-02 Internationella autismdagen 14 Onsdag 93
2008-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Fredag 95
2008-04-07 Världshälsodagen 15 Måndag 98
2008-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Tisdag 113
2008-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Onsdag 114
2008-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Lördag 117
2008-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18 Måndag 119
2008-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Lördag 124
2008-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Torsdag 129
2008-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Fredag 130
2008-05-15 Internationella familjedagen 20 Torsdag 136
2008-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Lördag 138
2008-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Onsdag 142
2008-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Torsdag 143
2008-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Torsdag 150
2008-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Lördag 152
2008-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Onsdag 156
2008-06-05 Världsmiljödagen 23 Torsdag 157
2008-06-08 Världshavsdagen 23 Söndag 160
2008-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Torsdag 164
2008-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Lördag 166
2008-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Tisdag 169
2008-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Fredag 172
2008-06-23 Internationella dagen för änkor 26 Måndag 175
2008-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Torsdag 178
2008-07-05 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 187
2008-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Fredag 193
2008-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Fredag 200
2008-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Lördag 222
2008-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Tisdag 225
2008-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Tisdag 232
2008-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Lördag 236
2008-08-26 Nambiadagen 35 Tisdag 239
2008-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Fredag 242
2008-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 37 Måndag 252
2008-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Onsdag 254
2008-09-15 Internationella dagen för demokrati 38 Måndag 259
2008-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Tisdag 260
2008-09-21 Internationella fredsdagen 38 Söndag 265
2008-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Fredag 270
2008-09-27 Världsturismdagen 39 Lördag 271
2008-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Söndag 272
2008-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Onsdag 275
2008-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Torsdag 276
2008-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Söndag 279
2008-10-06 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 280
2008-10-08 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 282
2008-10-09 Världspostunionens dag 41 Torsdag 283
2008-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Fredag 284
2008-10-11 Internationella flickdagen 41 Lördag 285
2008-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Onsdag 289
2008-10-16 Världslivsmedelsdagen 42 Torsdag 290
2008-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Fredag 291
2008-10-20 Världsdagen för statistik 43 Måndag 294
2008-10-24 FN-dagen 43 Fredag 298
2008-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 44 Måndag 301
2008-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Torsdag 311
2008-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 46 Måndag 315
2008-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Fredag 319
2008-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Söndag 321
2008-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 47 Måndag 322
2008-11-20 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 325
2008-11-21 Världsdagen för TV 47 Fredag 326
2008-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Tisdag 330
2008-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Lördag 334
2008-12-01 Internationella AIDS-dagen 49 Måndag 336
2008-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Tisdag 337
2008-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Onsdag 338
2008-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Fredag 340
2008-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Söndag 342
2008-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Tisdag 344
2008-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Onsdag 345
2008-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Torsdag 346
2008-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Torsdag 353
2008-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Fredag 354
2008-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Lördag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100