FN-dagar 1978

Här hittar du alla fn-dagar år 1978

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1978-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Fredag 27
1978-02-04 Världscancerdagen 5 Lördag 35
1978-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Måndag 51
1978-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Tisdag 52
1978-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Onsdag 67
1978-03-20 Internationella lyckodagen 12 Måndag 79
1978-03-21 Världspoesidagen 12 Tisdag 80
1978-03-22 Internationella vattendagen 12 Onsdag 81
1978-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Torsdag 82
1978-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Fredag 83
1978-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Lördag 84
1978-04-02 Internationella autismdagen 13 Söndag 92
1978-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Tisdag 94
1978-04-07 Världshälsodagen 14 Fredag 97
1978-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Lördag 112
1978-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Söndag 113
1978-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Onsdag 116
1978-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Fredag 118
1978-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Onsdag 123
1978-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Måndag 128
1978-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Tisdag 129
1978-05-15 Internationella familjedagen 20 Måndag 135
1978-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Onsdag 137
1978-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Söndag 141
1978-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Måndag 142
1978-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Måndag 149
1978-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Onsdag 151
1978-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Söndag 155
1978-06-05 Världsmiljödagen 23 Måndag 156
1978-06-08 Världshavsdagen 23 Torsdag 159
1978-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Måndag 163
1978-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Onsdag 165
1978-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Lördag 168
1978-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Tisdag 171
1978-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Fredag 174
1978-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 26 Måndag 177
1978-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Tisdag 192
1978-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Tisdag 199
1978-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Onsdag 221
1978-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Lördag 224
1978-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Lördag 231
1978-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Onsdag 235
1978-08-26 Nambiadagen 34 Lördag 238
1978-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Tisdag 241
1978-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Fredag 251
1978-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Söndag 253
1978-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Fredag 258
1978-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Lördag 259
1978-09-21 Internationella fredsdagen 38 Torsdag 264
1978-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Tisdag 269
1978-09-27 Världsturismdagen 39 Onsdag 270
1978-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Torsdag 271
1978-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Söndag 274
1978-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Måndag 275
1978-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Torsdag 278
1978-10-09 Världspostunionens dag 41 Måndag 282
1978-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Tisdag 283
1978-10-11 Internationella flickdagen 41 Onsdag 284
1978-10-12 Världssyndagen 41 Torsdag 285
1978-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Söndag 288
1978-10-16 Världshungerdagen 42 Måndag 289
1978-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Tisdag 290
1978-10-20 Världsdagen för statistik 42 Fredag 293
1978-10-24 FN-dagen 43 Tisdag 297
1978-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Fredag 300
1978-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Måndag 310
1978-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Fredag 314
1978-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Tisdag 318
1978-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Torsdag 320
1978-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Fredag 321
1978-11-19 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 323
1978-11-20 Industrialiseringsdagen för Afrika 47 Måndag 324
1978-11-21 Världsdagen för TV 47 Tisdag 325
1978-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Lördag 329
1978-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Onsdag 333
1978-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Fredag 335
1978-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Lördag 336
1978-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Söndag 337
1978-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Tisdag 339
1978-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Torsdag 341
1978-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Lördag 343
1978-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Söndag 344
1978-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Måndag 345
1978-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Måndag 352
1978-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Tisdag 353
1978-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Onsdag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100