FN-dagar 1960

Här hittar du alla fn-dagar år 1960

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1960-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
1960-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
1960-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
1960-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
1960-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Tisdag 68
1960-03-20 Internationella lyckodagen 11 Söndag 80
1960-03-21 Internationella dagen för Nowruz 12 Måndag 81
1960-03-22 Internationella vattendagen 12 Tisdag 82
1960-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Onsdag 83
1960-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Torsdag 84
1960-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Fredag 85
1960-04-02 Internationella autismdagen 13 Lördag 93
1960-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Måndag 95
1960-04-07 Världshälsodagen 14 Torsdag 98
1960-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Fredag 113
1960-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Lördag 114
1960-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Tisdag 117
1960-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Torsdag 119
1960-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Tisdag 124
1960-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Söndag 129
1960-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Måndag 130
1960-05-15 Internationella familjedagen 19 Söndag 136
1960-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Tisdag 138
1960-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Lördag 142
1960-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Söndag 143
1960-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Söndag 150
1960-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Tisdag 152
1960-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Lördag 156
1960-06-05 Världsmiljödagen 22 Söndag 157
1960-06-08 Världshavsdagen 23 Onsdag 160
1960-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 23 Söndag 164
1960-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Tisdag 166
1960-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Fredag 169
1960-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Måndag 172
1960-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Torsdag 175
1960-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Söndag 178
1960-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Måndag 193
1960-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Måndag 200
1960-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Tisdag 222
1960-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Fredag 225
1960-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Fredag 232
1960-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Tisdag 236
1960-08-26 Nambiadagen 34 Fredag 239
1960-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Måndag 242
1960-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Torsdag 252
1960-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Lördag 254
1960-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Torsdag 259
1960-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Fredag 260
1960-09-21 Internationella fredsdagen 38 Onsdag 265
1960-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Måndag 270
1960-09-27 Världsturismdagen 39 Tisdag 271
1960-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Onsdag 272
1960-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Lördag 275
1960-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Söndag 276
1960-10-03 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
1960-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Onsdag 279
1960-10-09 Världspostunionens dag 40 Söndag 283
1960-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Måndag 284
1960-10-11 Internationella flickdagen 41 Tisdag 285
1960-10-12 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
1960-10-13 Världssyndagen 41 Torsdag 287
1960-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Lördag 289
1960-10-16 Världshungerdagen 41 Söndag 290
1960-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Måndag 291
1960-10-20 Världsdagen för statistik 42 Torsdag 294
1960-10-24 FN-dagen 43 Måndag 298
1960-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Torsdag 301
1960-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Söndag 311
1960-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Torsdag 315
1960-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Måndag 319
1960-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Onsdag 321
1960-11-17 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
1960-11-20 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 325
1960-11-21 Världsdagen för TV 47 Måndag 326
1960-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Fredag 330
1960-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Tisdag 334
1960-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Torsdag 336
1960-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Fredag 337
1960-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Lördag 338
1960-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Måndag 340
1960-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Onsdag 342
1960-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Fredag 344
1960-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Lördag 345
1960-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Söndag 346
1960-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Söndag 353
1960-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Måndag 354
1960-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Tisdag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100