FN-dagar 1926

Här hittar du alla fn-dagar år 1926

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1926-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
1926-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
1926-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
1926-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
1926-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Måndag 67
1926-03-20 Internationella lyckodagen 11 Lördag 79
1926-03-21 Världspoesidagen 11 Söndag 80
1926-03-22 Internationella vattendagen 12 Måndag 81
1926-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Tisdag 82
1926-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Onsdag 83
1926-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Torsdag 84
1926-04-02 Internationella autismdagen 13 Fredag 92
1926-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 13 Söndag 94
1926-04-07 Världshälsodagen 14 Onsdag 97
1926-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Torsdag 112
1926-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Fredag 113
1926-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Måndag 116
1926-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Onsdag 118
1926-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Måndag 123
1926-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Lördag 128
1926-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 18 Söndag 129
1926-05-15 Internationella familjedagen 19 Lördag 135
1926-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Måndag 137
1926-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Fredag 141
1926-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Lördag 142
1926-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Lördag 149
1926-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Måndag 151
1926-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Fredag 155
1926-06-05 Världsmiljödagen 22 Lördag 156
1926-06-08 Världshavsdagen 23 Tisdag 159
1926-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 23 Lördag 163
1926-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Måndag 165
1926-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Torsdag 168
1926-06-20 Världsdagen för flyktingar 24 Söndag 171
1926-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Onsdag 174
1926-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Lördag 177
1926-07-11 FN:s befolkningsdag 27 Söndag 192
1926-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 28 Söndag 199
1926-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Måndag 221
1926-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Torsdag 224
1926-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Torsdag 231
1926-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Måndag 235
1926-08-26 Nambiadagen 34 Torsdag 238
1926-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 34 Söndag 241
1926-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Onsdag 251
1926-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Fredag 253
1926-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Onsdag 258
1926-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Torsdag 259
1926-09-21 Internationella fredsdagen 38 Tisdag 264
1926-09-26 Internationella hjärtdagen 38 Söndag 269
1926-09-27 Världsturismdagen 39 Måndag 270
1926-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Tisdag 271
1926-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Fredag 274
1926-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Lördag 275
1926-10-04 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
1926-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Tisdag 278
1926-10-09 Världspostunionens dag 40 Lördag 282
1926-10-10 Världsdagen för mental hälsa 40 Söndag 283
1926-10-11 Internationella flickdagen 41 Måndag 284
1926-10-13 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
1926-10-14 Världssyndagen 41 Torsdag 287
1926-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Fredag 288
1926-10-16 Världshungerdagen 41 Lördag 289
1926-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 41 Söndag 290
1926-10-20 Världsdagen för statistik 42 Onsdag 293
1926-10-24 FN-dagen 42 Söndag 297
1926-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Onsdag 300
1926-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Lördag 310
1926-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Onsdag 314
1926-11-14 Världsdiabetesdagen 45 Söndag 318
1926-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Tisdag 320
1926-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Onsdag 321
1926-11-18 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
1926-11-20 Internationella barndagen 46 Lördag 324
1926-11-21 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 325
1926-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Torsdag 329
1926-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Måndag 333
1926-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Onsdag 335
1926-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Torsdag 336
1926-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Fredag 337
1926-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 48 Söndag 339
1926-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Tisdag 341
1926-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Torsdag 343
1926-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Fredag 344
1926-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Lördag 345
1926-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Lördag 352
1926-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 50 Söndag 353
1926-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Måndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100