FN-dagar 1908

Här hittar du alla fn-dagar år 1908

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1908-01-27 Förintelsens minnesdag 5 Måndag 27
1908-02-04 Världscancerdagen 6 Tisdag 35
1908-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Torsdag 51
1908-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Fredag 52
1908-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Söndag 68
1908-03-20 Internationella lyckodagen 12 Fredag 80
1908-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Lördag 81
1908-03-22 Internationella vattendagen 12 Söndag 82
1908-03-23 Världsmeteorologidagen 13 Måndag 83
1908-03-24 Världstuberkulosdagen 13 Tisdag 84
1908-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Onsdag 85
1908-04-02 Internationella autismdagen 14 Torsdag 93
1908-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Lördag 95
1908-04-07 Världshälsodagen 15 Tisdag 98
1908-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Onsdag 113
1908-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Torsdag 114
1908-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Söndag 117
1908-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18 Tisdag 119
1908-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Söndag 124
1908-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Fredag 129
1908-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Lördag 130
1908-05-15 Internationella familjedagen 20 Fredag 136
1908-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Söndag 138
1908-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Torsdag 142
1908-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Fredag 143
1908-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Fredag 150
1908-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Söndag 152
1908-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Torsdag 156
1908-06-05 Världsmiljödagen 23 Fredag 157
1908-06-08 Världshavsdagen 24 Måndag 160
1908-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Fredag 164
1908-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Söndag 166
1908-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Onsdag 169
1908-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Lördag 172
1908-06-23 Internationella dagen för änkor 26 Tisdag 175
1908-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Fredag 178
1908-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Lördag 193
1908-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Lördag 200
1908-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Söndag 222
1908-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Onsdag 225
1908-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Onsdag 232
1908-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Söndag 236
1908-08-26 Nambiadagen 35 Onsdag 239
1908-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Lördag 242
1908-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 37 Tisdag 252
1908-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Torsdag 254
1908-09-15 Internationella dagen för demokrati 38 Tisdag 259
1908-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Onsdag 260
1908-09-21 Internationella fredsdagen 39 Måndag 265
1908-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Lördag 270
1908-09-27 Världsturismdagen 39 Söndag 271
1908-09-28 Internationella rabiesdagen 40 Måndag 272
1908-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Torsdag 275
1908-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Fredag 276
1908-10-05 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 279
1908-10-08 Världssyndagen 41 Torsdag 282
1908-10-09 Världspostunionens dag 41 Fredag 283
1908-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Lördag 284
1908-10-11 Internationella flickdagen 41 Söndag 285
1908-10-14 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 42 Onsdag 288
1908-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Torsdag 289
1908-10-16 Världshungerdagen 42 Fredag 290
1908-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Lördag 291
1908-10-20 Världsdagen för statistik 43 Tisdag 294
1908-10-24 FN-dagen 43 Lördag 298
1908-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 44 Tisdag 301
1908-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Fredag 311
1908-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 46 Tisdag 315
1908-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Lördag 319
1908-11-15 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 320
1908-11-16 Internationella dagen för tolerans 47 Måndag 321
1908-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 47 Tisdag 322
1908-11-19 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 324
1908-11-20 Internationella barndagen 47 Fredag 325
1908-11-21 Världsdagen för TV 47 Lördag 326
1908-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Onsdag 330
1908-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Söndag 334
1908-12-01 Internationella AIDS-dagen 49 Tisdag 336
1908-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Onsdag 337
1908-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Torsdag 338
1908-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Lördag 340
1908-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 50 Måndag 342
1908-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Onsdag 344
1908-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Torsdag 345
1908-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Fredag 346
1908-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Fredag 353
1908-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Lördag 354
1908-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Söndag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100