FN-dagar 1905

Här hittar du alla fn-dagar år 1905

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1905-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Fredag 27
1905-02-04 Världscancerdagen 5 Lördag 35
1905-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Måndag 51
1905-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Tisdag 52
1905-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Onsdag 67
1905-03-20 Internationella lyckodagen 12 Måndag 79
1905-03-21 Internationella dagen för Nowruz 12 Tisdag 80
1905-03-22 Internationella vattendagen 12 Onsdag 81
1905-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Torsdag 82
1905-03-24 Världstuberkulosdagen 12 Fredag 83
1905-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Lördag 84
1905-04-02 Internationella autismdagen 13 Söndag 92
1905-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Tisdag 94
1905-04-07 Världshälsodagen 14 Fredag 97
1905-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Lördag 112
1905-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Söndag 113
1905-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Onsdag 116
1905-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Fredag 118
1905-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Onsdag 123
1905-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Måndag 128
1905-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Tisdag 129
1905-05-15 Internationella familjedagen 20 Måndag 135
1905-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Onsdag 137
1905-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Söndag 141
1905-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Måndag 142
1905-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Måndag 149
1905-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Onsdag 151
1905-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Söndag 155
1905-06-05 Världsmiljödagen 23 Måndag 156
1905-06-08 Världshavsdagen 23 Torsdag 159
1905-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Måndag 163
1905-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Onsdag 165
1905-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Lördag 168
1905-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Tisdag 171
1905-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Fredag 174
1905-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 26 Måndag 177
1905-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Tisdag 192
1905-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Tisdag 199
1905-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Onsdag 221
1905-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Lördag 224
1905-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Lördag 231
1905-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Onsdag 235
1905-08-26 Nambiadagen 34 Lördag 238
1905-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Tisdag 241
1905-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Fredag 251
1905-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Söndag 253
1905-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Fredag 258
1905-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Lördag 259
1905-09-21 Internationella fredsdagen 38 Torsdag 264
1905-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Tisdag 269
1905-09-27 Världsturismdagen 39 Onsdag 270
1905-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Torsdag 271
1905-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Söndag 274
1905-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Måndag 275
1905-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Torsdag 278
1905-10-09 Världspostunionens dag 41 Måndag 282
1905-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Tisdag 283
1905-10-11 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 284
1905-10-12 Världssyndagen 41 Torsdag 285
1905-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Söndag 288
1905-10-16 Världshungerdagen 42 Måndag 289
1905-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Tisdag 290
1905-10-20 Världsdagen för statistik 42 Fredag 293
1905-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Tisdag 297
1905-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Fredag 300
1905-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Måndag 310
1905-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Fredag 314
1905-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Tisdag 318
1905-11-16 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 320
1905-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Fredag 321
1905-11-19 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 323
1905-11-20 Internationella barndagen 47 Måndag 324
1905-11-21 Världsdagen för TV 47 Tisdag 325
1905-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Lördag 329
1905-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Onsdag 333
1905-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Fredag 335
1905-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Lördag 336
1905-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Söndag 337
1905-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Tisdag 339
1905-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Torsdag 341
1905-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Lördag 343
1905-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Söndag 344
1905-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Måndag 345
1905-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Måndag 352
1905-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Tisdag 353
1905-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Onsdag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100