Örebroträffen Lindesberg

Örebro Läns Pistolskyttekrets inbjuder till
Örebroträffen för 66:egången
Nationell Fältskjutning söndagen den 2 september 2018

Tävlingsprogram
8 skjutstationer om sammanlagt 48 skott
Skjutställningar sittande kommer att förekomma.

Tävlingens omfattning
1. Individuell tävlan efter klassindelning enligt nedan. Skytt har möjlighet att deltaga i 3 vapengrupper.
Örebrokretsens skyttar har möjlighet att delta i max 2 vapengrupper.
2. Lagtävlan mellan föreningars föranmälda 3-mannalag utan avseende till vapengrupp och klass. I lag deltagande skyttar skall vara namngivna innan någon av dessa påbörjat tävlingen.

Klassindelning
Klasserna 1, 2 och 3 i vapengrupperna A, B, C, R och D
amer C, Veteraner yngre och äldre Juniorer
För att få deltaga krävs pistolskytte ort eller intyg om att godkänt prov avlagts, vilket uppvisas vid anmälan tävlingsdagen.

Vapen
Av svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen jml. mom. B.2.1 i skjuthandboken, som även godkänts av tävlingens vapenkontrollant.

Anmälan
Görs på kretsens hemsida www.orebrokretsen.se , vilken skall vara oss
tillhanda senast lördagen den 25:e aug. Efteranmälan i mån av plats, tävlingsdagen mellan kl. 9.00 - 9.30
Anmälningsavgift
Individuellt 100:-per start, jun 50:-, lagtävling 50:-per lag
Anmälningsavgiften erlägges tävlingsdagen

Tävlingsplats
Munkhyttans skjutbanor i Lindesberg: * Lat: N 59º 36' 34.17" * Long: E 15º 7' 35.23

Priser
För tävlingen speciellt komponerade medaljer i guld, silver, och brons till de 3 främsta i vapengrupperna A, B, C, R, damer, juniorer och veteraner, samt lagtävlingen
Hederspriser till minst bästa ¼ av deltagarna i varje klass.
Hederspris utgår till bästa skytt i vapen
grupp C & bästa damskytt, 500:-i resp klass!

Tävlingens adress
Inbjudan finns även att hämta på Örebro Läns Pistolskyttekrets hemsida med adress: www.orebrokretsen.se

Servering
Under tävlingen kommer enklare servering att anordnas.
Kontaktpersoner:
Tävlingsledare: Jonas Sundén 070-5934832, ring efter kl 16

Tävlingssekreterare:
tavling@opssk.se
Örebro Läns Pistolskyttekrets hälsar samtliga skyttar med anhöriga varmt välkomna till LindesbergInformation

Datum & Tid
2018-09-02 (Hela dagen)
Kalender
Krpk

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e1737901
QR-kod, för utskrift
QR-kod länk för Örebroträffen Lindesberg