Föreläsning Kartläggning av skador och kvalitetsbrister inom psykiatrisk vård

DATUM: 15/6 18:00
2017 och 2019 gjordes en stor journalgranskning av vårdskador inom psykiatrin för hela Sverige. Charlotta Brunnerhar varit med och analyserat granskningensamt författat rapporten, och skall berätta om vad vårdskador är och hur vården arbetar med att minska vårdskador. Rapporten identifierar bland annat bristen på vårdplaner som ett viktigt steg för att öka kvaliteten.

Föreläsaree: Charlotta Brunner är psykiater och chefsläkare i Region Kalmar, där hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga och förebygga vårdskador. Via SKR har hon varit med och utvecklat metoden för journalgranskning som heter Markörbaserad journalgranskning.

Föranmälan till info@balansstockholm.se Länk till zoom mailas ut några dagar innan föreläsningen.


Information

Datum & Tid
2021-06-15 kl 18:00 - 19:30
Kalender
Balans Stockholm 2021

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e2224671
QR-kod, för utskrift
QR-kod länk för Föreläsning Kartläggning av skador och kvalitetsbrister inom psykiatrisk vård