Årsmöte Krpk

Kallelse till Årsmöte

Bäste klubbmedlem!
Härmed kallas du till sedvanliga årsmötesförhandlingar för Kristinehamns pistolklubb lördagen den 2 mars kl 1200 i klubbstugan.

Se hemsidan för mer information.

Dagordning för årsmöte 2019-03-02 i Kristinehamns Pistolklubb

Mötet öppnas
Godkännande av fullmakter
Fråga om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Föregående mötesprotokoll
Föredragning av verksamhetsberättelsen
Ekonomisk redogörelse
Föredragning av revisionsberättelsen
Beslut om ansvarsfrihet
Verksamhet, skjutprogram för 2019
Beslut om medlemsavgifter
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter o suppleanter
Val av revisorer o suppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Prisutdelning
Årsmötet avslutas

Information

Datum & Tid
2019-03-02 kl 12:00 - 14:00
Kalender
Krpk

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e1889636
QR-kod, för utskrift

Dela