FN-dagar 2072

Här hittar du alla fn-dagar år 2072

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2072-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2072-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2072-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2072-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2072-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Tisdag 68
2072-03-20 Internationella lyckodagen 11 Söndag 80
2072-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Måndag 81
2072-03-22 Internationella vattendagen 12 Tisdag 82
2072-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Onsdag 83
2072-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Torsdag 84
2072-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Fredag 85
2072-04-02 Internationella autismdagen 13 Lördag 93
2072-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Måndag 95
2072-04-07 Världshälsodagen 14 Torsdag 98
2072-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Fredag 113
2072-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Lördag 114
2072-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Tisdag 117
2072-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Torsdag 119
2072-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Tisdag 124
2072-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Söndag 129
2072-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Måndag 130
2072-05-15 Internationella familjedagen 19 Söndag 136
2072-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Tisdag 138
2072-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Lördag 142
2072-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Söndag 143
2072-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Söndag 150
2072-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Tisdag 152
2072-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Lördag 156
2072-06-05 Världsmiljödagen 22 Söndag 157
2072-06-08 Världshavsdagen 23 Onsdag 160
2072-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 23 Söndag 164
2072-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Tisdag 166
2072-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Fredag 169
2072-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Måndag 172
2072-06-23 Internationella dagen för änkor 25 Torsdag 175
2072-06-26 Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika 25 Söndag 178
2072-07-02 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2072-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Måndag 193
2072-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Måndag 200
2072-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Tisdag 222
2072-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Fredag 225
2072-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Fredag 232
2072-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Tisdag 236
2072-08-26 Nambiadagen 34 Fredag 239
2072-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Måndag 242
2072-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Torsdag 252
2072-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Lördag 254
2072-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Torsdag 259
2072-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Fredag 260
2072-09-21 Internationella fredsdagen 38 Onsdag 265
2072-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Måndag 270
2072-09-27 Världsturismdagen 39 Tisdag 271
2072-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Onsdag 272
2072-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Lördag 275
2072-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Söndag 276
2072-10-03 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2072-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Onsdag 279
2072-10-09 Världspostunionens dag 40 Söndag 283
2072-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Måndag 284
2072-10-11 Internationella flickdagen 41 Tisdag 285
2072-10-12 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2072-10-13 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2072-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Lördag 289
2072-10-16 Världslivsmedelsdagen 41 Söndag 290
2072-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Måndag 291
2072-10-20 Världsdagen för statistik 42 Torsdag 294
2072-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Måndag 298
2072-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Torsdag 301
2072-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Söndag 311
2072-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Torsdag 315
2072-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Måndag 319
2072-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Onsdag 321
2072-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Torsdag 322
2072-11-20 Internationella barndagen 46 Söndag 325
2072-11-21 Världsdagen för TV 47 Måndag 326
2072-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Fredag 330
2072-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Tisdag 334
2072-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Torsdag 336
2072-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Fredag 337
2072-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Lördag 338
2072-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Måndag 340
2072-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Onsdag 342
2072-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Fredag 344
2072-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Lördag 345
2072-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Söndag 346
2072-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Söndag 353
2072-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Måndag 354
2072-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Tisdag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100