FN-dagar 2068

Här hittar du alla fn-dagar år 2068

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2068-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Fredag 27
2068-02-04 Världscancerdagen 5 Lördag 35
2068-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Måndag 51
2068-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Tisdag 52
2068-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Torsdag 68
2068-03-20 Internationella lyckodagen 12 Tisdag 80
2068-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Onsdag 81
2068-03-22 Internationella vattendagen 12 Torsdag 82
2068-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Fredag 83
2068-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Lördag 84
2068-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Söndag 85
2068-04-02 Internationella autismdagen 14 Måndag 93
2068-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Onsdag 95
2068-04-07 Världshälsodagen 14 Lördag 98
2068-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Söndag 113
2068-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Måndag 114
2068-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Torsdag 117
2068-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Lördag 119
2068-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Torsdag 124
2068-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Tisdag 129
2068-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Onsdag 130
2068-05-15 Internationella familjedagen 20 Tisdag 136
2068-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Torsdag 138
2068-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Måndag 142
2068-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Tisdag 143
2068-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Tisdag 150
2068-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Torsdag 152
2068-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Måndag 156
2068-06-05 Världsmiljödagen 23 Tisdag 157
2068-06-08 Världshavsdagen 23 Fredag 160
2068-06-12 Internationella dagen mot barnarbete 24 Tisdag 164
2068-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Torsdag 166
2068-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Söndag 169
2068-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Onsdag 172
2068-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Lördag 175
2068-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Tisdag 178
2068-07-07 Internationella dagen för kooperativ 27 Lördag 189
2068-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Onsdag 193
2068-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Onsdag 200
2068-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Torsdag 222
2068-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Söndag 225
2068-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Söndag 232
2068-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Torsdag 236
2068-08-26 Nambiadagen 34 Söndag 239
2068-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Onsdag 242
2068-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Lördag 252
2068-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Måndag 254
2068-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Lördag 259
2068-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Söndag 260
2068-09-21 Internationella fredsdagen 38 Fredag 265
2068-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Onsdag 270
2068-09-27 Världsturismdagen 39 Torsdag 271
2068-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Fredag 272
2068-10-01 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 275
2068-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Tisdag 276
2068-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Fredag 279
2068-10-09 Världspostunionens dag 41 Tisdag 283
2068-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Onsdag 284
2068-10-11 Internationella flickdagen 41 Torsdag 285
2068-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Måndag 289
2068-10-16 Världshungerdagen 42 Tisdag 290
2068-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Onsdag 291
2068-10-20 Världsdagen för statistik 42 Lördag 294
2068-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Onsdag 298
2068-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Lördag 301
2068-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Tisdag 311
2068-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Lördag 315
2068-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Onsdag 319
2068-11-15 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 320
2068-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Fredag 321
2068-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 46 Lördag 322
2068-11-18 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 323
2068-11-20 Internationella barndagen 47 Tisdag 325
2068-11-21 Världsdagen för TV 47 Onsdag 326
2068-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Söndag 330
2068-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Torsdag 334
2068-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Lördag 336
2068-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Söndag 337
2068-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Måndag 338
2068-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Onsdag 340
2068-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Fredag 342
2068-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Söndag 344
2068-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Måndag 345
2068-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Tisdag 346
2068-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Tisdag 353
2068-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Onsdag 354
2068-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Torsdag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100