FN-dagar 2044

Här hittar du alla fn-dagar år 2044

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2044-01-27 Förintelsens minnesdag 4 Onsdag 27
2044-02-04 Världscancerdagen 5 Torsdag 35
2044-02-20 Världsdagen för social rättvisa 7 Lördag 51
2044-02-21 Internationella dagen för modersmål 7 Söndag 52
2044-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Tisdag 68
2044-03-20 Internationella lyckodagen 11 Söndag 80
2044-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Måndag 81
2044-03-22 Internationella vattendagen 12 Tisdag 82
2044-03-23 Världsmeteorologidagen 12 Onsdag 83
2044-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 12 Torsdag 84
2044-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 12 Fredag 85
2044-04-02 Internationella autismdagen 13 Lördag 93
2044-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Måndag 95
2044-04-07 Världshälsodagen 14 Torsdag 98
2044-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 16 Fredag 113
2044-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 16 Lördag 114
2044-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Tisdag 117
2044-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 17 Torsdag 119
2044-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Tisdag 124
2044-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 18 Söndag 129
2044-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Måndag 130
2044-05-15 Internationella familjedagen 19 Söndag 136
2044-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Tisdag 138
2044-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 20 Lördag 142
2044-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 20 Söndag 143
2044-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 21 Söndag 150
2044-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Tisdag 152
2044-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 22 Lördag 156
2044-06-05 Världsmiljödagen 22 Söndag 157
2044-06-08 Världshavsdagen 23 Onsdag 160
2044-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 23 Söndag 164
2044-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Tisdag 166
2044-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 24 Fredag 169
2044-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Måndag 172
2044-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 25 Torsdag 175
2044-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 25 Söndag 178
2044-07-02 Internationella dagen för kooperativ 26 Lördag 184
2044-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Måndag 193
2044-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Måndag 200
2044-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Tisdag 222
2044-08-12 Internationella ungdomsdagen 32 Fredag 225
2044-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 33 Fredag 232
2044-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Tisdag 236
2044-08-26 Nambiadagen 34 Fredag 239
2044-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Måndag 242
2044-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 36 Torsdag 252
2044-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 36 Lördag 254
2044-09-15 Internationella dagen för demokrati 37 Torsdag 259
2044-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 37 Fredag 260
2044-09-21 Internationella fredsdagen 38 Onsdag 265
2044-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Måndag 270
2044-09-27 Världsturismdagen 39 Tisdag 271
2044-09-28 Internationella rabiesdagen 39 Onsdag 272
2044-10-01 Internationella dagen för äldre 39 Lördag 275
2044-10-02 Internationella ickevåldsdagen 39 Söndag 276
2044-10-03 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 40 Måndag 277
2044-10-05 Internationella dagen för lärare 40 Onsdag 279
2044-10-09 Världspostunionens dag 40 Söndag 283
2044-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Måndag 284
2044-10-11 Internationella flickdagen 41 Tisdag 285
2044-10-12 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 41 Onsdag 286
2044-10-13 Världssyndagen 41 Torsdag 287
2044-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 41 Lördag 289
2044-10-16 Världslivsmedelsdagen 41 Söndag 290
2044-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Måndag 291
2044-10-20 Världsdagen för statistik 42 Torsdag 294
2044-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Måndag 298
2044-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 43 Torsdag 301
2044-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 44 Söndag 311
2044-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 45 Torsdag 315
2044-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Måndag 319
2044-11-16 Internationella dagen för tolerans 46 Onsdag 321
2044-11-17 Världsfilisofidagen 46 Torsdag 322
2044-11-20 Internationella barndagen 46 Söndag 325
2044-11-21 Världsdagen för TV 47 Måndag 326
2044-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 47 Fredag 330
2044-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Tisdag 334
2044-12-01 Internationella AIDS-dagen 48 Torsdag 336
2044-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 48 Fredag 337
2044-12-03 Internationella dagen för handikappade 48 Lördag 338
2044-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Måndag 340
2044-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 49 Onsdag 342
2044-12-09 Internationella dagen mot korruption 49 Fredag 344
2044-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 49 Lördag 345
2044-12-11 Internationella dagen för världens berg 49 Söndag 346
2044-12-18 Internationella migrationsdagen 50 Söndag 353
2044-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Måndag 354
2044-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Tisdag 355

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100