FN-dagar 1981

Här hittar du alla fn-dagar år 1981

FN-dagar är dagar som uppmärksammas av Förenta Nationerna.
Dagarna finns för att uppmärksamma olika problem, utveckling, företeelser, händelser m.m och är instiftade av FN.
Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
1981-01-27 Förintelsens minnesdag 5 Tisdag 27
1981-02-04 Världscancerdagen 6 Onsdag 35
1981-02-20 Världsdagen för social rättvisa 8 Fredag 51
1981-02-21 Internationella dagen för modersmål 8 Lördag 52
1981-03-08 Internationella kvinnodagen 10 Söndag 67
1981-03-20 Internationella lyckodagen 12 Fredag 79
1981-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 12 Lördag 80
1981-03-22 Internationella vattendagen 12 Söndag 81
1981-03-23 Världsmeteorologidagen 13 Måndag 82
1981-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet 13 Tisdag 83
1981-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer 13 Onsdag 84
1981-04-02 Internationella autismdagen 14 Torsdag 92
1981-04-04 Internationella dagen för minor och minröjning 14 Lördag 94
1981-04-07 Världshälsodagen 15 Tisdag 97
1981-04-22 Internationella dagen för Moder Jord 17 Onsdag 112
1981-04-23 Världsdagen för böcker och copyright 17 Torsdag 113
1981-04-26 Världsdagen för intellektuell äganderätt 17 Söndag 116
1981-04-28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18 Tisdag 118
1981-05-03 Internationella dagen för pressfrihet 18 Söndag 123
1981-05-08 Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget 19 Fredag 128
1981-05-09 Världsdagen för flyttfåglar 19 Lördag 129
1981-05-15 Internationella familjedagen 20 Fredag 135
1981-05-17 Internationella telekommunikationsdagen 20 Söndag 137
1981-05-21 Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 Torsdag 141
1981-05-22 Internationella dagen för biologisk mångfald 21 Fredag 142
1981-05-29 Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 22 Fredag 149
1981-05-31 Internationella dagen mot tobak 22 Söndag 151
1981-06-04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 23 Torsdag 155
1981-06-05 Världsmiljödagen 23 Fredag 156
1981-06-08 Världshavsdagen 24 Måndag 159
1981-06-12 Internationella dagen för bemannade rymdfärder 24 Fredag 163
1981-06-14 Internationella blodgivardagen 24 Söndag 165
1981-06-17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka 25 Onsdag 168
1981-06-20 Världsdagen för flyktingar 25 Lördag 171
1981-06-23 FN:s dag för offentliga tjänster 26 Tisdag 174
1981-06-26 Internationell solidaritetsdag för tortyroffer 26 Fredag 177
1981-07-11 FN:s befolkningsdag 28 Lördag 192
1981-07-18 Internationella Nelson Mandela dagen 29 Lördag 199
1981-08-09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk 32 Söndag 221
1981-08-12 Internationella ungdomsdagen 33 Onsdag 224
1981-08-19 Internationella dagen för humanitärt arbete 34 Onsdag 231
1981-08-23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande 34 Söndag 235
1981-08-26 Nambiadagen 35 Onsdag 238
1981-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov 35 Lördag 241
1981-09-08 Internationella läskunnighetsdagen 37 Tisdag 251
1981-09-10 Internationella suicidpreventiva dagen 37 Torsdag 253
1981-09-15 Internationella dagen för demokrati 38 Tisdag 258
1981-09-16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet 38 Onsdag 259
1981-09-21 Internationella fredsdagen 39 Måndag 264
1981-09-26 Internationella hjärtdagen 39 Lördag 269
1981-09-27 Världsturismdagen 39 Söndag 270
1981-09-28 Internationella rabiesdagen 40 Måndag 271
1981-10-01 Internationella dagen för äldre 40 Torsdag 274
1981-10-02 Internationella ickevåldsdagen 40 Fredag 275
1981-10-05 Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor 41 Måndag 278
1981-10-08 Världssyndagen 41 Torsdag 281
1981-10-09 Världspostunionens dag 41 Fredag 282
1981-10-10 Världsdagen för mental hälsa 41 Lördag 283
1981-10-11 Internationella flickdagen 41 Söndag 284
1981-10-14 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer 42 Onsdag 287
1981-10-15 Internationella dagen mot kärnvapenprov 42 Torsdag 288
1981-10-16 Världslivsmedelsdagen 42 Fredag 289
1981-10-17 Internationella dagen för utrotning av fattigdom 42 Lördag 290
1981-10-20 Världsdagen för statistik 43 Tisdag 293
1981-10-24 Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 43 Lördag 297
1981-10-27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv 44 Tisdag 300
1981-11-06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 45 Fredag 310
1981-11-10 Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling 46 Tisdag 314
1981-11-14 Världsdiabetesdagen 46 Lördag 318
1981-11-15 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor 46 Söndag 319
1981-11-16 Internationella dagen för tolerans 47 Måndag 320
1981-11-17 Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom 47 Tisdag 321
1981-11-19 Världsfilisofidagen 47 Torsdag 323
1981-11-20 Internationella barndagen 47 Fredag 324
1981-11-21 Världsdagen för TV 47 Lördag 325
1981-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor 48 Onsdag 329
1981-11-29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket 48 Söndag 333
1981-12-01 Internationella AIDS-dagen 49 Tisdag 335
1981-12-02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri 49 Onsdag 336
1981-12-03 Internationella dagen för handikappade 49 Torsdag 337
1981-12-05 Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling 49 Lördag 339
1981-12-07 Internationella dagen för civil luftfart 50 Måndag 341
1981-12-09 Internationella dagen mot korruption 50 Onsdag 343
1981-12-10 Mänskliga rättigheternas dag 50 Torsdag 344
1981-12-11 Internationella dagen för världens berg 50 Fredag 345
1981-12-18 Internationella migrationsdagen 51 Fredag 352
1981-12-19 Internationella dagen för syd-syd-samarbete 51 Lördag 353
1981-12-20 Internationella dagen för mänsklig solidaritet 51 Söndag 354

Andra år

FN-dagar 2014
FN-dagar 2015
FN-dagar 2016
FN-dagar 2017

Här hittar du alla FN-dagar år 1900-2100