Vinkkurs nr 7 Avslutning

Denna gång provar vi fyra viner på samma sätt som det kommer att gå till vid det praktiska provet. Det blir en bra och en enkel Riesling, ett bra och ett enkelt Bordeauxvin. Vi övar också på ett gammalt teoriprov.
Vi går dessutom igenom alkoholens hälsoeffekter som en diskussionsövning.
Det förutsätts att kursdeltagarna noga har läst igenom detta utbildningsmaterial före kurstillfället. Innehållet skall därför inte föredras utan förutsätts vara känt. I stället ägnas tiden åt att först i smågrupper om 4-5 personer under ca. 45 min diskutera ett antal frågor. En av deltagarna för anteckningar om synpunkterna i gruppen. Därefter samlas alla kurs-deltagarna och en i varje grupp får kort redogöra för gruppens synpunkter. Därefter dis-kuteras frågorna med alla kursdeltagarna.
1. Har Du någon gång varit berusad och hur upplevde Du det?
2. Vad anser Du vara gränsen för alkoholkonsumtion under en kväll och under en
vecka?
3. Hur kan vi påverka den svenska dryckeskulturen från ett berusningsdrickande
till ett njutningsdrickande?
4. Hur skall vi få ungdomar att inte dricka sig berusade?
5. Vilken effekt tror Du att Bag-in-box har på våra dryckesvanor?


Information

Datum & Tid
2010-02-23 (Hela dagen)
Kalender
Druvkursen 0809

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e421640
QR-kod, för utskrift

Dela