VILL DU LEVA I DIN INRE NATURLIGA BALANS

VILL DU HITTA & LEVA!
DIN NATURLIGA BALANS,
Ett liv i Inre Frid & Harmoni!
UTIFRÅN QI-ANDNING, TAOISMEN,YIN & YANG !
DE 5 ELEMENTEN, I CHING
MÖJLIGHET ATT BLI QI-ANDNINGSINSTRUKTÖR
ENSKILD HELGKURS ELLER 2:dra delkursen i utbildningen till Mindfulnesscoach
------------------------------------
När: Helgkurs den 27-29 November
Tid: 27/11. kl.18.00-29/11. kl.15.00
Plats: Uppsala Järlåsa kursgård
Enskild helgkurs. Pris: 1.500 kr inklusive kost & logi
Det går bra att dela upp betalningen
Delkurs i utbildningen till Mindfulnesscoach. Pris: 2.000 kr inklusive kost & logi
Det går bra att dela upp betalningen
-----------------------------------
När: Intensivkurs V. 47. Den 16-20 November
Med både delkurs 1. och delkurs 2
Tid: 16/10. kl.15.00-20/10. kl.12.00
Plats: Kalmar Ljungnäsvillans kursgård
Pris: 4.000 kr inklusive kost & logi
Det går bra att dela upp betalningen
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0705-777567, Anncharlott Magnusson 070-27 11 109
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com anncharlottemagnusson@hotmail.com
Mer information:
www.klingaditthjarta.com www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se
Välkommen till en helgkurs i Uppsala där du nu får en möjlighet att lära dig nycklarna för att hitta till den naturliga Balansen och Harmonin i ditt liv. Den naturliga Balansen och Harmonin är våra livs nycklar. Nycklar som kan ge oss gränslös livsglädje, där vi upplever hela livet som vi vill att det ska vara, ett stort mirakel.
Den här kursen är tänkt som en bruksanvisning för alla som vill förbättra sina liv och lära sig mer om hur dessa livets magiska nycklar kan användas i livet. Det är aldrig för sent att välja ett sätt att leva i naturlig balans och harmoni. Vi har alltid makt att själva förändra vårt tankesätt och vårt livsmönster. För en god hälsa och ett långt liv, skall du lära dig att leva efter Taoismen, Yin & Yang, De fem elementen, Ba Gua samt Qi-Andning.
Att leva i naturlig balans med sig själv är viktigast av allt. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen. Att materiell konsumtion inte gör oss lyckliga, är vi helt medvetna om idag. Det är inte av en slump som den stora förbrukningen av psykofarmaka ökar alltmer. Människan av idag lever inte i samklang med sig själv. Hon är tvungen att använda psykofarmaka för att få sinnesro.
Med naturlig balans menas en behaglig samverkan av många goda egenskaper till en helhet, till ett harmoniskt väsen. Vårt komplicerade samhälle, oron och vardagens stress utgör en fara för vår naturliga balans.
Den naturliga balansen skapar du i dina inre rum. Där finns din personkärna, kärleken, visionerna och ansvaret. Din personkärna behöver du ta hand om och vårda. För att nå den naturliga balansen behöver du tillåta dig att styras alltmer av viljan att vara dig själv.
När du grundar dina val på vem du är, din inre kärna, blir du också en mer integrerad person. Du kanske väljer ett yrke, arbetstider och en arbetsplats som gör det möjligt för dig att leva det liv du innerst inne vill leva. Och även om du tror att du saknar möjlighet att välja, om ramarna är snäva, finns det alltid någonting som du kan påverka. Du kan ta små steg i önskad riktning.
Viljan att vara dig själv, den naturliga balansen, har ingenting med själviskhet och egoism att göra. Den handlar om kärlek och självaktning och är en förutsättning för att du ska kunna leva ett självständigt liv och skapa ömsesidiga relationer till andra.
Din naturliga balans och harmoni skapar du inom dig. Inom dig finns din inre din själ, inre visdom, personkärna, kärleken, visionerna och ansvaret. Där finns din inre kompass. Din personkärna och själ behöver du ta hand om och vårda. För att nå din naturliga balans och harmoni behöver du lära dig den naturliga andningen samt lära dig att närvara i nuet och tillåta dig att styras allt mer av viljan att vara dig själv.
Om du vill uppnå någonting annat än en skenbar balans och harmoni, är det nödvändigt för dig att börja göra aktiva val och handlingar i nuet, att välja ett livsinnehåll som bygger på din personliga sanning här och nu och för att hitta ditt här och nu behöver du lära dig den naturliga balansen och din naturliga andning.
När du grundar dina val på vem du är, och din inre sanning, din inre kärna, blir du också en mer integrerad person. Du kanske väljer ett yrke, arbetstider och en arbetsplats som gör det möjligt för dig att leva det liv du innerst inne vill leva. Och även om du tror att du saknar möjlighet att välja, om ramarna är snäva, finns det alltid någonting som du kan påverka. Du kan ta små steg i önskad riktning.
Du har mycket att vinna på att utveckla din naturliga balans och harmoni. Du blir inte lika lätt att styra och utnyttja. Det blir svårt att övertala dig att ständigt jobba över, eftersom du inte har behov av att fylla ett existentiellt tomrum med arbete. Du är inte beroende av att driva upp tempot och riskerar inte att bränna ut dig. Eller så kanske du känner att efter eller under en utbrändhet eller en livsleda att du behöver hjälp med att fylla ditt existentiella tomrum. Med en naturlig balans och harmoni samt naturlig andning kan du ge dig själv en inre vilopunkt, en inre trygghet och harmoni som innebär att du får kontakt med dig själv.
Den naturliga balansen och andningen är förbindelsen mellan kroppen, själen och din inre visdom. Det beror på att den är nära kopplad till ditt här och nu som står i närmare kontakt med själen och ditt andliga jag än vad tankar och intellekt gör. Med hjälp av olika andnings och rörelsetekniker kan du sluta fred med dina känslor, stilla dina tankar och få chansen att lyssna till din själ. Med små steg lär du dig undan för undan att lita på och följa din inre röst, ditt sanna jag. På det viset så kommer du att börja öppna stängda dörrar och kan möta livet som det egentligen är fantastiskt!
Detta kommer även att innebära att du får nya insikter som gör det möjligt att tänka annorlunda och att handla i konsekvens med dina nya insikter. Det vill säga att lämna det gamla som tjänat ut och ge plats för nya intryck och nya handlingar. Det är med andra ord inte frågan om tillfällig "ommöblering" där gamla vanor förvisas ner i källaren ett tag, utan en verklig förändring och utveckling, verklig förändring kan ibland föregås av flera "ommöbleringar" innan du är mogen att överge alla de gamla mönstren som styr ditt liv.
Det är aldrig för sent att välja ett sätt att leva i naturlig balans och harmoni. Vi har alltid makt att själva förändra vårt tankesätt och vårt livsmönster. För en god hälsa och ett långt liv, skall du lära dig att leva efter Taoismen, Yin & Yang, De fem elementen, I Ching samt Qi-Andning.
Under helgkursen kommer att använda oss av Teknikerna och Metoderna Qi Andning där du får möjlighet att utbilda dig till instruktör samt Guidade Gående samt Tysta meditationer, det kommer även att ingå olika meditationer med klangskålar och gongar, samt olika former av dans där vi dansar igenom Yin & Yang samt de fem elementen allt detta för att du ska kunna hitta och leva din naturliga balans samt så att du kan hitta din Qi = Inre Balans.Levnadsförslag utifrån Taoismen och Yin & Yang, de 5 elementen samt I Ching, Du kommer att få stifta bekantskap med din inre kraft genom Afro Power Dance (Afrikansk inspirerad dans) och Pow Wow Power dance (Indianinspirerad dans). Kursen innehåller även föreläsning samt samtal angående Taoismen, Yin & Yang, De fem elementen, I Ching samt Qi. Kursen vänder sig till alla som vill vidare i livet och utvecklas till den dom är, alla är välkomna nybörjare som gamla.
Du får även med dig hem ett 10 veckors program med dagliga övningar
* Dagliga hemuppgifter under 10 veckor
* Faktahäfte om Qi Andning och de tio veckornas träning.
* Fakta häfte Om Taoismen, Yin &Yang, 5 Elementen, Bagua samt QI.
* Instruktionshäfte med bilder på övningarna.
* 2 Dvd skivor med övningarna
* 1 st. CD - skiva med musik.
* 1 st meditationsskiva
* Instruktioner för olika meditationsövningar
* Instruktioner för ett stort antal andningsövningar
* Utvecklingsdagbok som hjälper dig att följa din dagliga träning.
-----------------------------------------
QI - DEN MYSTISKA KRAFTEN
Vad är egentligen Qi? Alla har hört om det, men ingen vet.Grovt kan Qi beskrivas som livsenergi. Inte energi i form av kalorier eller joule, utan den positiva energi man upplever när man känner sig frisk, stark, balanserad, lycklig och upprymd.
Vi kan se fysiska, själsliga och mentala sidor av Qi. Den fysiska tar sig uttryck i hur energin kan tillföras kroppen, kännas lagrad i kroppen och flöda i harmoniska banor. Den själsliga och mentala sidan gör sig gällande när vi befinner oss i ett balanserat och harmoniskt tillstånd och känner att vi kan hantera stress och besvärliga situationer. Qi kan i västerländska termer beskriva fysisk och själslig samt mental energi och välmående.
Tecknet för Qi består av riskorn och ånga: Det kokande riset som är österlandets allra främsta symbol för det livgivande. Ris kan inte ätas utan att först kokas. Först när det givits energi kan det avge energi. Sådan är också Qi - rörelse är själva förutsättningen.

Qi måste alltid flöda.
Qi är i ständig förändring, liksom livet.
Qi är förutsättningen för själva livet.
Qi tillförs kroppen på två sätt: När vi föds får vi en mängd Qi av våra föräldrar. Denna Qi, som lagras i kroppen, är oersättlig och när den tar slut tar också själva livet slut. Denna Qi förbrukar vi exempelvis vid sex (som eventuellt ger Qi till ett barn, varvid cirkeln sluts).
Den andra källan till Qi är luften, naturen, maten och andra människor. Denna Qi lagras i hara, närmare bestämt i seika tanden, ett område strax under naveln. Denna Qi förbrukas ständigt med ens olika aktiviteter.
Vi kan fylla på vår Qi genom att andas riktigt med bukandning. Sömn är ett annat sätt att fylla på sin Qi. Att sova i lugn miljö, i en bra säng och med öppet fönster säkerställer en energirik nästa dag. Vi kan också ta emot Qi från naturen genom att vistas ute, andas frisk luft och få härliga naturupplevelser. Kosten är också viktig. Grönsaker, frukt och friskt vatten innehåller jordisk Qi. Qi kan vi även få ta emot av andra människor. Att leva ett liv i inre harmoni och balans innebär att då fyller vi även på Qi. Vid sk energimassage (en form av shiatzu) ger massören av sin Qi genom att andas rätt och massera meridianer och akupressurpunkter.
Qi förbrukas normalt under ens dagliga liv. Vid större kroppsansträngning åtgår mer Qi. Mest Qi åtgår vid kamp och vid överdrivna känslostormar och känsloutbrott. Den som vill spara sin Qi till viktigare tillfällen bör alltså undvika att utsätta sig för starka känslosituationer och framför allt överdrivna skratt-, glädje-, sorg- eller vredesutbrott.

Däremot ska man inte gå och undertrycka känslor. I det undermedvetna kan finnas undanträngda problem som likt gruskorn ligger och stör ens sinne. Detta slukar stora mängder Qi. Man blir trött utan att veta varför. Dessa omedvetna bekymmer måste komma upp till ytan för att försvinna, annars finns det risk för att man blir allvarligt sjuk. Zen meditation med mycket urladdning kan frigöra dessa problem.
Inom österländsk medicin beskriver Qi ett energiflöde i och utanför kroppen. Qi flödar normalt i kroppen längs sk meridianer till de organ som behöver den. Sjukdomar kan bero på att flödet av Qi är stört. Om Qi flödet störs av en sk blockering i en kroppsdel kommer sjukdom att uppträda i denna kroppsdel och eventuellt flera. Man kan då kureras genom att låta justera sin Qi. Med massage (shiatzu), akupunktur eller övningar som finns inom Qi - andning, tai chi eller qi gong kan man lösa upp blockeringar av Qiflödet, och därmed tillfriskna.
Inom västerländsk medicin kan vi jämföra Qi med syre eller nervimpulser och meridianerna med blodådrorna eller nerverna. Jämförelsen är ganska bra, men inte helt rätt. Qi flödet är inte begränsat till kroppens anatomiska kanaler. Qi kan flöda genom fotsulorna, fingertopparna, pannan mm.
Qi flödar alltid och rör sig längs spiraler och ellipser, likt himlakropparna. Därför accelererar och retarderar Qi också. Qi vidgas, samlas, accelereras, retarderas. Qi hör inte bara till människan, utan genomsyrar hela kosmos. Därför ska vi sträva efter att låta vår Qi harmoniera med kosmos och uppnår därmed universell harmoni. Detta karaktäriserar särskilt Qi - andningen (vägen att harmoniera med Qi). Qi andningens tekniker ska alltså vara dynamiska, cirkulära, accelererande.
I vår Qi andnings träning kan vi med stigande skicklighet lära oss att kontrollera vår Qi. Detta beror på att vi med tiden blir ytterst mottagliga och känsliga för vår kropps signaler och att förmågan att styra kroppen ökar. Alla Qi andnings tekniker ska utföras så att vår Qi föregår och styr den egentliga handlingen. I Qi-andning lär vi oss också att synkronisera andningen med rörelserna och på så sätt kan vi styra vår Qi från dantian eller hara till de aktiva kroppsdelarna.
-------------------------

ANDNING ÄR LIV
Livet börjar och slutar med ett andetag.
De senaste 24 timmarna har du tagit 20.000 andetag!
Själen är luft. Luften vi andas ger oss själ, liv & medvetande
(Aristoteles, 600 f.Kr.)
Andningen är bron mellan kropp och själ. I ditt dagliga liv verkar det som om andningen bara är till för att underhålla kroppen. Men om du tänker lite längre kan andningen bli en helt ny grund för ditt välbefinnande. Du kan förändra ditt liv med hjälp av medveten andning! Medveten andning ger alltid omedelbara effekter på energinivån. Kort sagt du har betydligt mer fysisk energi om du andas effektivt! Och andningen bör vara det första, inte det sista, en läkare undersöker när hon/han möter trötthet, sjukdom eller andra tecken på energistörningar hos sina patienter. Din närvaro i nuet börjar med andningen. Rätt andning är nyckeln till välbefinnande, glädje, frihet, lugn, harmoni, ökad medvetenhet, byte av fokus från utsida till insida samt tillgång till din inre visdom
Du bör därför fylla livet med en så bra andning som möjligt. En brasa kan inte brinna utan syre. Med för lite syre blir det dålig förbränning och giftiga ämnen bildas. Så är det med kroppens energiförbränning också! Du behöver mycket syre och andas ut de slaggämnen som du inte behöver, till exempel koldioxid. Varje cell i din kropp behöver syre och det sker ett utbyte av olika ämnen. Om du får tillräckligt mycket syre i dig och andas ut tillräckligt mycket då rensas kroppen på olika avfallsämnen. En fjärdedel av syret i varje andetag används för att driva nervsystemet! Du kan tycka att andningen bara är till för att underhålla kroppen. Men medveten andning kan skapa en helt ny grund för ditt välbefinnande. Den ökar närvaron i nuet, skärper sinnena, håller dig à jour med ditt inre och ger näring att tänka i nya banor.
Andning är liv. Du överlever ca. 40 dagar utan mat, ca 8-10 dagar utan vätska och 4-5 minuter utan att andas. Det säger något om hur viktigt det är för dig att andas ! Idag känner många till att det är viktigt att äta rätt och att vi behöver dricka tillräckligt mycket och helst rent vatten. Men vem tänker på hur vi andas? Det sägs också att inandningen ger oss livskraft, kallad Qi i Kina och Japan, Prana i Indien och Pneuma i Grekland. Att andningen har en viktig roll har många olika kulturer tidigt känt till.
Andningen är grundläggande för själva livet, det vet alla. Men andningen spelar också en central roll i såväl Qi andningen som i meditationen. I västvärlden har vi nöjt oss med att konstatera att andningen sköts av det autonoma nervsystemet, dvs att vi andas utan att behöva tänka på det. I östern däremot har andningen fått en viktig roll inom medicinen, filosofin och i hela deras sätt att leva. De vet hur mycket andningen betyder för vår hälsa och sinnesstämning och hur vi medvetet kan styra vår andning. Egentligen är det ganska självklara saker. Vi västerlänningar kan få aha-upplevelser, som om kunskapen fanns medärvd långt bak nånstans, när vi påminns om följande exempel från vår värld:
" Vi andas ut vid en kraftansträngning (spjutkastarens vrål)
" Vi skriker av smärta (den kraftiga utandningen stärker oss)
" Vi säger: "Tag några djupa andetag" när någon ska lugnas
" Vi suckar djupt när något blir för jobbigt (luftbyte i lungorna
för att öka syretillförseln till hjärnan)
" Vi gäspar (luftbyte i lungorna för att bota syrebrist i hjärnan)
Andningen är alltså helt väsentlig för vår hälsa och välmående. "Normal" andning för en västerlänning sker genom att bröstkorgen rör sig fram och åter. Detta medför att lungorna bara rör sig delvis och de ventileras alltså inte helt varje andetag. 1/3 - 1/2 av luften i lungorna kommer aldrig att bytas ut, utan vi kommer att gå omkring med unken luft i sig.
Vårt ideal att inte släppa ut magen, utan hålla den indragen, gör att andningen aldrig blir fullständig. Följden av denna andning, som de flesta av oss helt omedvetet utför, är dåligt syreutbyte som medför ohälsa och minskad psykisk och fysisk prestations- förmåga. Eftersom en relativt liten mängd luft byts i varje andetag kommer andnings- frekvensen att vara hög. Detta påverkar nervsystemet så att vi hela tiden befinner oss på en högre stressnivå än nödvändigt.
Den riktiga andningen kallas bukandning. Det går till så att buken pressar diafragman upp och ned och diafragman drar och trycker på lungorna så att de fylls och töms. Därför ska buken inte hållas indragen utan tillåtas att röras fram och åter. Bröstet rör sig däremot inte.
Utandningen är längre än inandningen. Mellan in- och utandning och mellan ut- och inandning görs en paus. Andningen ska vara så lugn att den inte hörs och man ska inte märka att luft strömmar ut och in. Bukandning kräver en rak och korrekt hållning för att buken ska kunna röra sig korrekt. Förutom vid zazen och Qi - andning bör bukandning användas närhelst man vill behålla lugnet. Efter hand kommer vi att bukandas mer och mer för att slutligen göra det alltid.
I och med att större delen av lungorna ventileras kommer syresättningen av kroppen att förbättras och därmed kommer cellerna att bli friskare och skänka utövaren långvarig hälsa. Ökad syresättning av hjärnan gör att vi tänker klarare och att depression och slöhet dämpas.
Den lugna andningen påverkar också nervsystemet så att sinnet och därmed hela människan blir lugn. Bukandningen masserar också bukens organ, vilket medför att matsmältnings- organens rytmiska rörelse fungerar bättre, enzymer som främjar näringsupptagningen utsöndras och bukens organs syresättning ökar.
Vi kan träna bukandning genom att ge akt på bukens rörelse och medvetet styra andningen till en långsam och lugn takt. Detta görs lämpligen under Zen meditation eller under Qi andning och ensamma promenader i naturen.
----------------------
DE FEM ELEMENTEN
De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.
Vår, födelse, tillväxt och utveckling är honnörsorden för träelementet. Det påverkar levermeridianen och gallblåsemeridianen. Trä ger sin energi uppåt och utåt, och det skapar tillväxt, tankar blir till handling. För mycket trä skapar överbelastning och otålighet. Tecken på obalans kan vara att man är arg, spänd, sträng och dämpad. För lite trä skapar brist på förtröstan. Enligt Baguan är trä rikedom och familj/hälsa. Träelementets färg är grön.
Eld står för dynamik, förväntan, motivation och ledarförmåga. Eldelementet handlar om sommar, ungdom, andlighet, utveckling, inspiration, nyfikenhet, intresse och vilja att lära. Eldelementet påverkar meridianerna för hjärtsäcken, hjärtat och tunntarmen samt trippelvärmaren. För mycket eld skapar aggression, otålighet och impulsivitet. För lite eld skapar brist på värme och entusiasm. Tecken på obalans kan vara att man är nervös, överkänslig, upphetsad och ängslig. Enligt Baguan är eld framgång. Eldelementets färg är röd.
Jord är en neråtgående energi och skapar mognad, uppriktighet, medkänsla, hänsyn och stabilitet. Det stabila jordelementet står för sensommar, medelålder, längtan efter familj, sympati, uppmärksam och omtänksam. Jordelementet påverkar mag- och mjältesmeridianen. För mycket jord skapar konservativitet, seriösitet till gränsen mot tråkighet. För lite jord skapar instabilitet. Tecken på obalans kan vara att man blir orolig, överbeskyddande, förvirrad, beroende och obestämd. Enligt Baguan är jord kunskap och kärlek/relation. Jordelementets färg är gul.
Metall står för inåtsträvande, sammandragande energi. Metall skapar beslutsamhet och koncentration. Detta element står för höst, övre medelåldern, rättvisa, klokhet och medkänsla. Metallelementet påverkar lung- och tjock tarmsmeridianen och tecken på obalans kan vara att man är melankolisk, ångerfull, pessimistisk, sårbar och oansvarig. För mycket metall skapar svårighet att kompromissa och att byta riktning. För lite metall skapar svaghet och obeslutsamhet. Enligt Baguan är metall stöd i livet och kreativitet/barn. Metallelementets färg är vit.
Vatten roterar stilla framåt, skapar tystnad, insikt, självkännedom, andlighet, mystik och tillit. Detta element står för vinter, livets afton, vishet, anspråkslöshet, uthållighet och ihärdighet. Vattenelementet påverkar njurmeridianen och urinblåsemeridianen. Tecken på obalans i dessa meridianer kan vara att man känner sig apatisk, osäker och rastlös. För mycket vatten skapar dålig struktur och passivitet. För lite vatten skapar ångest och dålig stresshantering. Enligt Baguan är vattnet livsväg/karriär. Vattenelementets färg är blå.
--------------------
YIN & YANG
Naturens ständiga strävan efter balans mellan dessa två poler utgör det kontrahent, komplementförhållande som genererar Qi för skapandet och förstörelse i en aldrig sinande process. Enligt de kinesiska naturfilosoferna, skapade denna process de fem elementen, himlen, jorden och människan som den högsta varelse och förbindelse- länk mellan dessa två. Men det väsentliga i betraktande av yin och yang är det faktum att det aldrig är frågan om: "Antingen eller" utan om "mer eller mindre".
Ett mycket simpelt och övertygande exempel är att stå på stela ben och försöka hoppa upp. Detta är omöjligt för man måste förta sjunka nerför att ta sats. "Fånga fågeln vid stjärten", är en tillämpning av denna princip. Om fågeln sitter på ditt finger kan han inte lyfta om fingret sänks i samma grad som fågelns ben böjs för att ta sats för att lyfta. Fågelns ben förblir sträckta. Att sjunka ner eller resa sig upp är några rörelser som symboliserar Yin och Yang, där Yang är den sammandragande centripedala kraften och Yin den expanderande centrifugala kraften. I praktisk tillämpning betyder det att Yin framställer Yang och ur Yang uppstår Yin.
Yin & Yang symboliserar många olika aspekter av vårt universum och har använts av kinesiska filosofer för att förklara människors känslor, karaktär, beteende. De tillämpas för att få harmoni i vår kropp, själ och livstillvaro. När det uppstår balans mellan Yin och Yang så känner vi harmoni i kropp, själ och i vår livstillvaro. När antingen Yin eller Yang energi dominerar uppstår en obalans som medför fysisk sam själslig smärta och vi upplever motgångar i livet.
Yin och Yang är universums grundprinciper, som i oavlåtlig växling avlöser varandra. Det finns inga undertoner av gott och ont i denna uppdelning. Tvärtom, Yin och Yang är visserligen varandras motsatser, men universum är inte statiskt, det är levande i ständig rörelse, växelverkan och förvandling. Ett evigt växande och avtagande, sammandragande och utvidgande håller universum i rörelse.
Yin och Yang är en förutsättning för varandras existens och genom deras cykliska samspel skapas allt ständigt på nytt. Harmoni betraktas som det ideala, eftersträvade tillståndet och endast om krafterna befinner sig i balans fungerar universum väl. Då kan lycka, hälsa och en god samhällsordning uppnås på jorden. Universum är en väldig organism, där än den ena, än den andra delen tar ledningen för en tid, och där alla delar, stora som små spelar med, enligt sina egna förutsättningar. Allt har sin plats och sin tid i förhållande till allt annat och allt hör obevekligt samman.
Uppdelningen i yin och yang innebär inte någon värdering. Yin och yang är inte två skilda fenomen utan två aspekter av samma energi. Ljus kan inte finnas utan mörker, kyla kan inte finnas utan värme och så vidare. Yin och yang är dynamiska begrepp. De inbegriper en ständig förändring. Ingenting är evigt, yin förvandlas till yang, och yang förvandlas till yin. Yin innehåller alltid lite yang, och yang innehåller alltid lite yin.
Yin och Yang är ett ständigt samspel. De rör sig, byter plats, förvandlas till varandra, rinner runt varandra och i varandra som vattnet. Ibland blir det regelbundna mönster, ibland är det rent kaos. Det är dessa rörelser och olika, ständigt förändrade kombina- tioner av de båda som vår värld består av. Yin innehåller alltid lite av Yang och tvärtom.
Det ser man i den klassiska symbolen för yin och yang där det finns en vit prick i det svarta och en svart prick i det vita. Den symbolen började användas på 500-talet f. kr. Yin attraherar yang och yang attraherar yin som polerna på en magnet eller som attraktionen mellan man och kvinna. Yin och yang är relativa begrepp, inte absoluta. Det innebär att man bara kan jämföra dem med varandra. Ingenting kan vara enbart yang eller enbart yin. Någonting kan vara mer yin än något annat men man kan inte gradera begreppen. Extremt yin omvandlas till extremt yang, och extremt yang omvandlas till extremt yin.
Dessa två ytterligheter samspelar med varandra och det uppstår obalans om de inte får växelverka med varandra. Det är därför varje yin har lite yang i sig och tvärt om. Annars skulle aldrig växelverkan uppstå. Ibland dominerar det ena ibland det andra. Det råder harmoni om det råder balans mellan dessa två kombinationer. Tänk då en sjö är för sur, då fräter den huden på oss. Tänk sen att sjön är för basisk, då fräter den också. Den ena ytterligheten är inte bra för oss så som den andra. Men om man skulle blanda dessa två motsatser med varandra då skulle sjön vara neutraliserad, och då är sjön lagom för oss att bada i. Det är det som yin och yang handlar om, det är då man säger att yin och yang står i harmoni med varandra. Människan mår som bäst när balansen mellan yin och yang är i harmoni.
---------------------------
TAOISMEN
Taoism är en österländsk livsfilosofi, eller livsuppfattning om du så vill. Men den räknas som en religion trots att den inte har mycket gemensamt med andra religioner. Till skillnad från de traditionella religionerna så har taoismen ingen konkret Gud apostlar, martyrer, trosbekännelse eller personer som kan kallas religiösa ledare. Det finns ingen Gud som straffar eller belönar människorna. Inte heller någon skapare. Istället finns Tao som en kraft som genomströmmar allt och som varje människa kan följa. Det är upp till varje person att bestämma om de vill se Tao som en Gud eller om man vill göra som en majoritet av taoisterna, betrakta Tao som en filosofi.
I huvudsak handlar filosofin om hur du lever i harmoni med dig själv så att själen får ro och kan existera i harmoni med kroppen, naturen, din sociala omgivning samt med världsalltet, där tao är den yttersta hemligheten. Det går egentligen vare sig att beskriva eller översätta ordet tao. Ordet Tao uttalas egentligen dao och har, som många bildtecken, mer än en betydelse. Det kan översättas som vägen, men har också betydelse av intelligent rörelse framåt. Tillsammans kan man alltså säga att ordet Tao betyder intelligent rörelse längs en väg. Tao är den väg som vi ska följa, men som vi inte kan se. Genom att handla i samklang med oss själva så kommer vi hitta vår personliga väg. Det handlar om att inte göra det som inte går att uppnå, det handlar om att inte streta emot, utan att istället flyta med Tao. Enligt taoismen sitter hela kosmos ihop och samspelar. Varje människa har sin plats, sin funktion och sin väg. I detta samspel deltar varje organism och också all materia. Tao är sättet på vilket allt detta håller ihop. I varje val du står inför, finns alltid ett naturligt val. Intuitionen, kommer naturligt när man följer Tao. Att följa Tao är att lyssna efter ett inre svar.
Grunden för taoismen är skriften Tao te ching, vilket betyder ungefär vägen och dygden. Enligt legenden skrevs den av Lao Tzu, en bibliotekarie i Kina som tröttnade på livet och lämnade civilisationen. När han kom till det sista bergspasset övertalades han av en vakt, som imponerades av Lao Tzu, att skriva ner sin visdom. Skriften är över 5000 kinesiska tecken lång och den innehåller 81 verser. I den ryms hela taoismens filosofi.
Taoismen innehåller bland annat Yin-Yang och teorin om de fem elementen samt Bagua och läran om Qi. Enligt filosofin är qi kosmisk energi, det som ger saker och ting liv. De fem elementen trä, jord, metall, eld och vatten är vad som bildar denna qi. Genom att leva på ett Yin & Yang sätt med hjälp av Bagua skapar det ett naturligt qi flöde som gör att vi kommer man i harmoni och i balans.
Hur gör vi för att vara levande i ordets djupaste mening, det vill säga för att vi skall kunna utveckla alla våra möjligheter som människa? Finns det någon väg som underlättar för oss att släppa fram vårt innersta, att vara som vi är innerst inne?Enligt de Österländska taoisterna är tao denna väg, ett sätt att leva som innebär att man finner vägen till sig själv genom att vara sig själv, en process utan början och utan slut.
Ordet "Tao" uttalas egentligen "dao" och har, som många bildtecken, mer än en betydelse. Det kan översättas som "vägen", men har också betydelse av"intelligent" rörelse framåt. Tillsammans kan man alltså säga att ordet "Tao" betyder intelligent rörelse längs en väg. Tao är den väg som vi ska följa, men som vi inte kan se. Genom att handla i samklang med vår omgivning kommer vi hitta vår personliga väg. Det handlar om att inte göra det som inte går att uppnå, det som stretar emot, utan att istället flyta med Tao. Enligt taoismen sitter hela kosmos ihop och samspelar. Varje människa har sin plats, sin funktion och sin väg. I detta samspel deltar varje organism och också all materia. Tao är sättet på vilket allt detta håller ihop.
För den rationellt tänkande västerlänningen är en sådan lära svår att förstå, då den uppenbarligen grundar sig på en motsägelse, man kan inte redan vara vad man är på väg att bli. Men just här ligger själva kärnan i det taoistiska synsättet, ty om man följer vägen (är sig själv), så skall vägen följa en (blir man sig själv), eftersom vägen är en själv (meningen med det hela).
Processen som innebär självutveckling, börjar med att man accepterar sig själv som den man är, sin egen sanna natur. Det handlar således om att inse och lita på sin egen okomplicerade naturlighet, en inre kraft som allt och alla är beroende av. Taoisterna kallar den p`u, den är upphovet till förmågan att njuta av det enkla och lugna, det naturliga och självklara. Därmed följer av sig självt förmågan att göra saker och ting spontant och få dem att fungera, hur underligt det än kan tyckas vara för andra.
Men innan vi hunnit så långt i processen måste vi också ha lärt oss att glömma oss själva, att släppa taget om oss själva, så att vi inte hindrar den inre kraften att finna sin egen väg till utveckling. Eller med Chuang Tses ord: "rinner som vatten, reflekterar som en spegel, svarar som ett eko", vilket vi skulle kunna skriva om till: "För att utan hinder kunna uttrycka ditt inre måste dina sinnen vara öppna." Principen kallas wu wei och är den som Nalle Puh i hög grad lever efter, utan att veta om det, liksom mycket annat i hans omgivning.
Wu Wei betyder 'att inte göra' eller 'verka utan att verka', och som många taoistiska tankar går det emot det sätt som det mesta i vårt samhälle görs på. Iden är att helt följa med strömmen omkring dig, och inte kämpa emot vågorna. När något tar över - ge efter. Var lugn och tålmodig, och vänta till du är i en startare position innan du avancerar med nästa steg
"När bäcken hunnit så långt som till skogsbrynet hade den vuxit så att den nästan blivit en å, och när den var så stor lät den bli att hoppa och skutta och bråka, som när den var liten, utan rörde sig långsamt. För nu visste den vart den skulle ta vägen och sa till sig själv, det är ingen brådska. Vi kommer tids nog fram"
När vi öppnar våra sinnen blir vi känsliga för omständigheterna runt omkring oss, och det är allt vi egentligen behöver göra. "Bland det bästa med denna känslighet för vad som försiggår är att man inte behöver fatta så många svåra beslut. Istället kan man låta dem fatta sig själva". Så om vi bara låter vägen göra de krumbukter den finner nödvändiga för att nå fram skall den tids nog lyckas. Den som vill utveckla sina möjligheter som människa, bli sig själv, följer bara den väg som hon själv är. Utan åthävor utan någon särskild ansträngning. Var dig själv så skall du bli dig själv, det är det som är meningen.
Att följa tao, utgör alltså en dynamisk process, vars mål och mening ligger i själva vägen, att bara vara. Ett så starkt betonande av här och nu.För Lao-tse är tao mer än en väg. Det är den enda principen och rymmer allt som är möjligt, allt som kan bli till något. Det kan inte uttryckas i ord utan bara framträda genom att vi säger vad det inte är. "Det är det som inte existerar, men som rymmer existensens möjlighet, det är tomrummet, det som inte är något sken, mörkret där ljuset ännu inte framträtt men som det kommer ur."
Tao förorsakar den spontana uppkomsten av tillvaron genom att det låter de motsatta urkrafterna ingå i ett dynamiskt växelspel, vars rörelse det håller vid liv, det mörka känner vi som yin, det ljusa som yang. I "I Ching" läser vi:
"Urkrafterna står aldrig stilla utan vardandets kretslopp fortsätter ständigt. Anledningen till detta är att mellan de båda urkrafterna uppstår om och om igen ett spänningstillstånd, som håller krafterna i rörelse och driver dem att förenas, varigenom de ständigt uppstår på nytt. Det är Tao som åstadkommer detta utan att själv på något sätt komma till synes. Denna egenskap hos Tao, att upprätt -hålla världen genom att ständigt på nytt framkalla spänningsförhållandet mellan de polära krafterna, betecknas som god."
Det dynamiska växelspelet mellan yin och yang symboliserar en själv -befruktande balansakt mellan motsatta livskrafter. Livet, säger Chuang-tse, är yins och yangs sammansmälta harmoni. I praktiken utgör motsatserna olika aspekter av samma sak, manligt - kvinnligt, ljust - mörkt, del - helhet, aktivt - passivt, positivt - negativt. Och där motsatserna upphäver varandra finns Taos innersta väsen. "Att det där och det här upphör att vara motsatser är det innersta i Tao. Endast detta innersta, denna axel, är mittpunkten i den cirkel som motsvarar de oupphörliga förändringarna", förklarar Chuang-tse.
Men skulle motsättningarna upphöra att fungera och någon av krafterna få ett mer permanent övertag inträder ett ohälsosamt, disharmoniskt tillstånd, och vare sig detta är präglat av yins "orörliga storslagenhet" eller yangs "våldsamma, lågande kraft", så går taos samlade kraft förlorad. Växelspelets kontinuitet bygger således på att den ena polen i sig alltid rymmer det spirande fröet, möjligheten, till den andra, och vice versa, vilket är förklaringen bakom taoisternas spefulla motsägelser. Som hos Lao-tse: "Det som skall dragas samman måste först vidgas ut, och den skall försvagas måste först få bli stark."

Men Taoismen vore inte den paradoxala tillvarons lära om den inte på samma gång hävdade att balans och enhet endast kan uppnås om den ena polen om den ena polen sätts före, hålls för mer än den andra. Precis som när Lao-tse skildrar en fullt förverkligad människa som en som känner det manliga, men håller sig vid det kvinnliga. Så fastän yin och yang står i ett polärt förhållande till varandra är deras motsättning rent skenbar och det de bildar tillsammans utgör en harmonisk enhet.
Yin - principen är den negativa, mörka sidan och symboliserar också det feminina elementet som är det potentiella, det existentiella samt det naturliga. Det är det mörka urkaos, ur vilket fenomenvärlden trätt fram i skapelsens ljus. Yin är det evigt kreativa, feminina, den stora urmodern. Det är därför yin alltid sätts före yang, ty yang föddes ur det potentiella, yang är det ljus som bröt fram ur mörkret och blev det faktiska, det essentiella, anden eller intellektet."
Det är denna urkraft, den kvinnliga principen, som gett upphov till de båda värdefulla egenskaperna sensibilitet och flexibilitet, vilka står människan till buds i hennes strävan att skapa en meningsfull och harmonisk tillvaro. Och det är enbart med deras hjälp som hon kan få hela livskraften, ur det innersta av Tao, att flöda fritt. Vi förstår nu mycket bättre varför taoisterna hyser sådan kärlek till principen om wu wei, det naturliga ickehandlandet, ickebemödandet, ickeinblandandet, framför det beskäftiga, aktiva tillrättaläggandet och konstlandet.
"En av taoismens iögonfallande läror är svaghetens styrka. Passivitetens yin - kraft är varaktigare än det direkta handlandets yang - kraft. Den ena kraften är behärskad och varaktig, den andra blir snart uttömd och skingrad. Denna styrka i svagheten står också i samband med dalens och skötets symbolik. Den är det som tar emot allt, men som allt i sin tur utgår ur. Det är därför att dalen är den lägsta och ödmjukaste platsen som den tar emot den fulla kraften hos vattnet som faller ner från höjderna, från yang. Majestetiska vattenfall och virvlande bergsforsar måste trots all sin kraft, sänka sig till det lägsta och uppsugas av det och omvandlas till den djupt flödande breda lugna och oemotståndliga kraften hos floder, sjöar och hav, yin - principen."
För att uppnå en inre ro eller harmoni gäller det att inte låta sig störas av tillvarons nyckfulla växlingar, säger Lin Yutang. Enligt taoisterna finns det inget som heter tur eller otur, lycka eller olycka, utan bara ett slags jämn, stilla glädje över livets skiftningar, en vördnad inför det rörliga skeendets oförutsägbarhet. Och Lin Yutang återger följande liknelse, "Den gamle mannen i fortet", av den taoistiske filosofen Lieh-tse:
"En gammal man och hans son bodde i ett övergivet fort på toppen av en ås och en dag förlorade han en häst. Grannarna kom för att uttrycka sitt beklagande med anledning av den otur som drabbat honom och den gamle mannen frågade dem: Hur kan ni veta att det var otur? Några dagar senare kom hästen tillbaka och hade då med sig en skock vilda hästar, och grannarna kom nu och gratulerade honom till denna lyckträff. Den gamle mannen svarade: Hur kan ni veta att detta är en lyckträff? Eftersom de fått så många hästar började den gamles son att rida och en vacker dag bröt han benet under en ridtur. Grannarna infann sig åter för att ge uttryck åt sitt deltagande och den gamle mannen svarade: Hur kan ni veta att detta var en olycka? Ett tag efteråt blev det krig och därför att den gamle mannens son var ofärdig slapp han gå ut till fronten."
Den stora hemligheten är följaktligen att leva utan några förutfattade meningar om hur livet ska, måste eller bör vara, vilket man bara kan göra om man inte anstränger sig, inte inrättar sig, inte förhastar sig. Lin Yutang slutsats är: Från Taoistisk synpunkt sett är den en bildad människa, som inte tror att hon haft framgång när hon verkligen har haft det men som i gengäld inte heller är säker på att det gått galet för henne när hon misslyckas med någonting. Den oundgängliga slutsatsen av denna filosofi är: Varför inte ta det med ro?"
Så släpp taget! Slappna av! Låt det vara! Det betyder inte att man låter bli att göra någonting, utan bara att man förutsättningslöst inväntar det rätta ögonblicket, det rätta läget, då någonting uppstår ur ingenting, av sig själv, det vill säga då det rätta valet av möjlighet, det rätta värdet, träder fram ur djupet av oss själva. "Tao är städse overksamt, doch lämnar det intet ogjort", säger Lao-tse och tar udden av varje försök att framställa den rofyllda taoismen som handlingsfientlig. Däremot rör det sig om en handling som till sitt väsen är otvungen, naturlig, ja som helt enkelt är utan att någon behöver tänka på det.
"Detta är det lugna accepterandet av livet i världen sådant det kommer och sådant det är, sådant det inväntar sin rätta tid, utan att någonsin forcera något tillåter det alltid allt att utvecklas i sin egen takt, enligt sin egen natur."
För taoisterna är det således viktigare att vara än att göra, ro är viktigare än handling. Och mitt i ron kan vi känna igen de rätta ögonblicken, då livet väljer sig självt, då allting går den enda rätta vägen. Detta slags aktivitet är, paradoxalt nog, den enda som förtjänar att kallas affektiv och rationell i dessa ord egentliga betydelse, eftersom den gör en dygd av att utveckla livets inneboende möjligheter optimalt. Genom att bara vara blir all mening möjlig. Liv är möjlig mening! Det största hotet mot det möjligas utveckling är tron att man kan vara det man har, att man kan förvandla de yttre behoven till inre behov, att man kan befästa det rörliga skeendet.
Allt liv präglas av en ständig inre aktivitet, och det är vårt ansvar att se till att rebellen i oss aldrig hindras på sin väg till fullkomning. Till varje pris måste vi rädda vår pilgrimssjäl.
När behovet av yttre trygghet och yttre ordning blir så stort att det istället är det obestämbara och oförutsägbara som upplevs som ett hot, då om inte förr är det dags att börja leta efter en ny mening. Trygghetsnarkomanin är en folksjukdom som hör samman med framväxten av det moderna välfärdssamhället. Den grundar sig på en rädsla att stå helt ensam med det fulla ansvaret inför sin egen tillvaro, och är idag så utbredd att det tycks som om de flesta människor redan gett upp hoppet om att någonsin kunna ge sin egen mening åt livet. Rädsla och hopplöshet är utmärkande för den avhumaniserade människans förhållande till sin tillvaro. Hellre vara säker på var man befinner sig och vad man har än att i evighet leva med det möjligas oförutsägbarhet. Själva existensen är satt på undantag! "Att släppa taget, wu wei, är också att sluta dyrka trygghetens falska gudar", säger Cooper och fortsätter:
" Världens vise har alla lärt att det är dumt att söka trygghet. Livet är dynamiskt, smidigt och förändras ständigt. Döden är stel och statisk. Då vi oroar oss för morgondagen, vars problem kanske aldrig kommer, låter vi nuet glida oss ur händerna utan att leva det. Paradoxalt nog är själva övergivandet av begäret efter trygghet, intighetens andliga fattigdom då man återvänder till den orörliga mittpunkten, den enda trygghet som någonsin funnits, som någonsin kunnat finnas."
Det är bara om vi är oss själva och litar på vår inre förmåga att känna igen de rätta ögonblicken i tillvaron, att se förutsättningslöst, som vi kan vara säkra på att lyckas ge vårt liv en mening. Livet är inte en plikt utan en möjlighet! Och med självkännedom och självtillit följer ofta en vilja att nå utanför det givnas gränser, som till sist leder oss den rätta vägen, Benjamin Hoff har gett en hyllning åt den vägen, och han låter Nalle Puh framföra den genom en alldeles säregen och mycket viktig sång:
" Vi vet en väg, och går en väg och gör en väg att finna den.
Gör bara som rösten vill så ska du vinna den.
Men gör du dig till för att hinna den ja då går du vill.
Jag är jag och du är du, det vet du nu.
Och när du gör vad du kan, och hör på rösten inuti
Då ligger vägen fri den vägen vandrar vi"
Denna röst inom oss, detta sanna jag, kan vi endast komma i förbindelse med genom våra upplevelser. Om vi tar ansvar för vår egen tillvaro genom att lära känna oss själva, lita på oss själva och utveckla oss själva, så kommer vi i besittning av en särskild känsla för livet som gör att vägen till mening ligger fri. Och vägen går från vara till bliva, för genom att vi är oss själva ger vi uttryck åt en inre aktivitet, en dynamisk process, som innebär att något nytt skapas, att en ny mening bildas. Hela processen bygger på det enkla och självklara, det naturliga och avspända, det djupa och värdefulla, eller vad vi också kan kalla för barnet i oss, vårt sanna jag. Vilket som bekant, har en benägenhet att på nytt framträda när vi blir äldre, och allt tydligare ju längre vi hunnit gå.

Information

Datum & Tid
2009-11-29 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e375626
QR-kod, för utskrift

Dela