Viktig information och telenr.

Frånvaro.
Anmälan görs alltid till något av följande alternativ.
Lärarrummet tfn. 394 05
Fritidsgården tfn. 394 19
Expeditionen tfn. 394 00

Vid oanmäld frånvaro vid upprepade tillfällen kontaktas hemmet. Om den oanmälda frånvaron gäller idrotten meddelas även skolsköterskan.

Ledighet:
Ansökan om ledighet görs på särskild blankett som finns att få hos handledaren.
Handledaren får bevilja två dagars ledighet i följd. Rektorn får bevilja höst tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får Barn- och Ungdomsnämnden bevilja längre ledighet.

Viktiga telefonnummer.
Rektor, Lotta Rygaard 394 01
Expeditionen, Ulla Henningson 394 00
Kurator, Birgit Fahlgren 394 03
Skolsköterska, Lena Runfeldt 394 06
Studie- och yrkesvägledare, Lilly Mesganaw 394 08
Lärarrummet 394 05
9:ans arbetsrum 394 16
Fritidsgård, Renee Näslund, Sara Eriksson 394 19


Information

Datum & Tid
2008-08-18 (Hela dagen)
Kalender
Eliten Virsboskolan

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e209346
QR-kod, för utskrift

Dela