veckobrev

Anteckningar från mötet igår (17.10):

Monica presenterar sig och varnar också för äldre ungdomar som säljer cigaretter till våra elever och dessutom försöker få dem att ta med föräldrarnas mediciner hemifrån.

Åsa och Sara informerar om ART "aggression replacement training" där man jobbar med social färdighet, ilskekontroll och moralträning. De kommer under hösten att jobba med flickorna i år 8 en timme i veckan och sedan under våren blir det pojkarnas tur. Viktigt att förstärka positiva beteenden!

Livskunskap: alla klasser på skolan arbetar med detta den första lektionen på måndagar. Det är indelat efter åtta olika begrepp, det första är RESPEKT. Alla lektioner följer dessutom samma struktur, det hänger lektionsmallar i varje klassrum. Alla vuxna har nu schemalagda rastvakter. Vi följer gemensamma regler och allt detta har gjort att det nu är lugnare både i klassrummen och i korridorerna.

Lärarna har betygskonferens under vecka 41 och då går ev. betygsvarningar ut till de elever som riskerar att inte nå upp till målen för godkänt. Utvecklingssamtalen kommer att äga rum under vecka 43.

Torsdagen den 12.11 blir det information i matsalen kl. 18.30 om "säkerhet på nätet". Flickor i år 5-8 kommer att få ta del av samma information i skolan.

Surahammars kommun står i begrepp att köpa in ett system för kontakter skola-hem som kommer att ersätta kalender.se. Förhoppningsvís ska detta vara klart under våren.

"Elevens Val" kommer detta läsår bestå av hela dagar och betoningen kommer att ligga på friluftsliv & hälsa. De första dagarna är planerade till december.
Stallet i Virsbo erbjuder högstadieelever att rida gratis en lektion i veckan, fredagar kl. 14. Anmälan så snart som möjligt.

Elever får äta frukost/mellanmål på lektionstid om de äter "nyttigt" såsom smörgås eller frukt. Detta för att de ska orka med skoldagen.
OBS: Inga mobiler i matsalen, av hygienskäl!

Nästa vecka (v. 39) är det friidrottsdag i Ramnäs på torsdag: Dagen börjar 8.30 i Ramnäs och Virsboeleverna åker buss kl. 8.10. Lunch serveras på plats.

På fredag är eleverna lediga.

Trevlig helg!

Susanne & Palle
Information

Datum & Tid
2009-09-18 (Hela dagen)
Kalender
Virsboskolan8

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e392811
QR-kod, för utskrift

Dela