TRÄNING TOFTA 15:00-21:00. Tr.Ansv:Johan Hultberg

TRÄNING TOFTA 15:00-21:00, samling GGN-depån vid gröna boden. Träningsavgift/återställningsavgift för 2010 betalas till bankgironummer: 253-3396, 200:-, Glöm inte att uppge: Namn och västnummer vid insättningen.
Västar behålls från 2008. Kontakta Endurosektionen om Ni vill ha väst. Ingen körning utan erlagd träningsavgift för 2010 eller FMCK-väst.
Tänk på allas säkerhet, följ träningsrutinerna, använd Din väst. OBS! Ta alltid kontakt med den träningsansvarige för att förvissa Dig om banriktning och bana/or så att inga olyckor sker, se till att lämna fältet rent och snyggtInformation

Datum & Tid
2010-05-26 (Hela dagen)
Kalender
FMCK-Gotland ENDURO

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e495556
QR-kod, för utskrift

Dela