TRÄNING TOFTA 15:00-21:00. Tr.Ansv.B-G Nygren

TRÄNING TOFTA 15:00-21:00, samling GGN-depån vid gröna boden. Träningsavgift/återställningsavgift för 2009 betalas till bankgironummer: 253-3396, 200:-, Glöm inte att uppge: Namn och västnummer vid insättningen.
Västar behålls från 2008. Kontakta Endurosektionen om Ni vill ha väst. Ingen körning utan erlagd träningsavgift för 2009 eller FMCK-väst.
Tänk på allas säkerhet, följ träningsrutinerna, använd Din väst. OBS! Ta alltid kontakt med den träningsansvarige för att förvissa Dig om banriktning och bana/or så att inga olyckor sker, se till att lämna fältet rent och snyggtInformation

Datum & Tid
2009-11-25 (Hela dagen)
Kalender
FMCK-Gotland ENDURO

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e420822
QR-kod, för utskrift

Dela