Start av Certifierad Livscoach utbildning

Certifierad Livs Coach
Med kognitiv inriktning

LIVSCOACH AKADEMIN/Kjell Haglund

Annordnar en utbildning till Certifierad LivsCoach
enligt ICF:s normer & riktlinjer

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i Livscoaching. Vår coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod för att stärka individens förmåga att ta ansvar för riktningen i sitt liv. Metoden stimulerar förmågan att ta ett eget ansvar för sitt liv och se alla möjligheter i detta. I utbildningen varvas teori, experimentella övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter. Den leder till personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet.

Samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter. Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Livscoaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. En professionell livscoach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Lifecoachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva - att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att det ger grupper och organisationer som fungerar mer effektivt.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat och som ser ser till hela människan och till hela människans livssituation.
Utbildningen är uppdelad på 6 helgträffar om totalt 18 dagar med 140 utbildningstimmar. Vi lovar 18 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att; du ska känna dig ännu tryggare i rollen som livscoach och uppleva att du "bottnar" i den uppgiften som individuell coaching innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i livscoachingen.

Under utbildningen kommer vi också sätta fokus på din egen personliga utveckling. Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha. Utbildningen kommer att innebära att du mellan de tillfällen vi träffas också coachar ett antal klienter. Personer som du själv har kontakt med. Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med en övningar i personlig utveckling. Huvudcoach under utbildningen är Kjell Haglund, övriga utbildare som du kommer att få träffa under kursens gång är Timo Gillblad och Sonja Miklaheim samt en del andra personer som ingår i avsnittet om personlig utveckling.

Målet med utbildningen är att du som Certifierad Livs Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser.

De 11 coach kompetenserna är:
Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coachingöverenskommelse
Coachingnärvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

Certifieringen
Att bli certifierad livscoach av Livscoach Akademin innebär 140 utbildningstimmar samt 60 dokumenterade livscochingtimmar.

När: Utbildningsstart 31/10-2/11

Plats: Västerås, Rävnäs lägergård,
Kostnad 14.000kr Inkl. kost & logi

Kontakt: Kjell Haglund 0705-777567

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information: http://www.kjellhaglund.com/ www.kjellhaglund.se


Information

Datum & Tid
2008-11-02 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e222853
QR-kod, för utskrift

Dela