SRidhus 16-22 KG träning

OBS! Ändringar i betalnings sätt: Träningen ska vara betald på konto SWEDBANK 8327-9,973 939 280-2 senast 5 dagar innan träningen. Betalning -se info v 32. Anläggningsavgift 100kr för de som inte är medlemmar i ÅPK. Ange häst och ryttare så jag vet vem som betalat. Detta gäller även sena avbokningar där ersättare inte har hittats. I undantagsfall där betalning skett senare medtages kvitto (utdrag från genomförd betalning). I absolut nödfall mottages kontant betalning på plats mot en extra avgift på 50 kronor. Ändringen beror på önskemål från KG om direktöverföring till deras konto.
Anmälda:
OBS!!Prel tider. Var på plats i mycket god tid (minst 30 minuter före utstatt cirka tid då träningen ska börja)
Dressyr i stora ridhuset
16,00-16,30
Ilona Larsson
16.30- 17.45 ca inkl banbyggnad
Michelle Ettwein B-Ponny
Ivan Vasev
XX (Ulrika Karlssons häst)
vakant (Esther Lidén)

Häst: ca 17.45-18.45 kan sluta tidigare!
Christel Ebbesson Chanel
Maud Jönsson
Diana Hansson

ca 18,45-20,15 + tar bort hindren
Christel Ebbesson
Diana Hansson unghäst
Veronika Nilsson
Hanna Williams
Klara Lidén C-ponny
ca 20,15-20,45 Dressyr Stora ridhuset

Jenny Söderstedt
Malin PeterssonReserv hoppning: Emelie Ohlsson


Anmälan (helst per e-mail) är bindande (har du anmält dig tidigare så behöver du inte göra det igen).

Med vänlig hälsning
Åsbo Ponnyklubb gm Lisa Ullbors
lisa.ullbors@iconplc.com el 0735-308758Information

Datum & Tid
2008-08-26 (Hela dagen)
Kalender
ÅPK

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e205457
QR-kod, för utskrift

Dela