Sommarkurs: Mindfulness & Inre Balans

SOMMARKURS VECKA 28 DEN 6 - 12 JULI I GÄVLE

Lär dig att Leva Här & Nu i Mindfulness
Hitta din inre naturliga Balans
Qi-andning, Yin & Yang, Taoismen,
De 5 elementen samt I Ching

Utbilda dig till Mindfulnesscoach
Samt Qi-andningsinstruktör

Plats: Gävle Högbo kursgård

Kostnad: 4.000kr. inklusive Kost & Logi samt 10 vekors arbetsmaterial
Det går bra att dela upp betalningen.

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund på tel. 0705-777567
Email: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information:
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se

Välkommen till en sommarkurs där du nu får en möjlighet att lära dig att leva här & nu i Mindfulness samt nycklarna för att hitta till den naturliga inre Balansen och Harmonin i ditt liv. Den naturliga inre Balansen och Harmonin är våra livs nycklar. Nycklar som kan ge oss gränslös livsglädje, där vi upplever hela livet som vi vill att det ska vara, ett stort mirakel. Avsikten och syftet med den här kursen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv och andra att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Den naturliga balansen och andningen är förbindelsen mellan kroppen, själen och din inre visdom. Det beror på att den är nära kopplad till ditt här och nu som står i närmare kontakt med själen och ditt andliga jag än vad tankar och intellekt gör. Med hjälp av olika andnings och rörelsetekniker kan du sluta fred med dina känslor, stilla dina tankar och få chansen att lyssna till din själ. Med små steg lär du dig undan för undan att lita på och följa din inre röst, ditt sanna jag. På det viset så kommer du att börja öppna stängda dörrar och kan möta livet som det egentligen är fantastiskt!
Detta kommer även att innebära att du får nya insikter som gör det möjligt att tänka annorlunda och att handla i konsekvens med dina nya insikter. Det vill säga att lämna det gamla som tjänat ut och ge plats för nya intryck och nya handlingar. Det är med andra ord inte frågan om tillfällig "ommöblering" där gamla vanor förvisas ner i källaren ett tag, utan en verklig förändring och utveckling, verklig förändring kan ibland föregås av flera "ommöbleringar" innan du är mogen att överge alla de gamla mönstren som styr ditt liv.

Den här kursen är även tänkt som en bruksanvisning för alla som vill förbättra sina liv och lära sig mer om hur dessa livets magiska nycklar kan användas i livet. Det är aldrig för sent att välja ett sätt att leva i naturlig inre balans och harmoni. Vi har alltid makt att själva förändra vårt tankesätt och vårt livsmönster. För en god hälsa och ett långt liv, skall du lära dig att leva här & nu i Mindfulness samt efter Yin & Yang, De fem elementen, Ba Gua, I Ching, Taoismen, samt med Qi-Andning.
Vem vänder sig sommarkursen och utbildningen till?

Utbildningen till Mindfulness Coach är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man vänder sig till olika grupper, man kan även använda utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Sommarkursen vänder sig även till alla som vill vidare i livet och utvecklas till den dom är, alla är välkomna nybörjare som gamla samt till dig som vill lära dig hantera och bemöta stress av olika slag, som känner oro eller trötthet, har sömn svårigheter, är utmattad eller utbränd, har huvudvärk eller andra fysiska symptom, vill lära dig meditera, lära dig att andas rätt, bli mera medveten samt finna mer glädje och balans i livet eller helt enkelt vill höja din livskvalitet.

Sommarkursens samt utbildningens innehåll:

Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Utbilda sig till Qi-Andnings instruktör
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Att aktivt förbättra sin hälsa
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar.
Stärkande och avslappnande kroppsövningar
Power Qi Gong
Afro Power dance (Afrikansk inspirerad dans)
Pow Wow Power dance (Indianinspirerad dans)
Lotusblomman (Lätt Yoga)
Klangmeditationer med Tibetanska klangskålar
Guidade meditationer
Frigörande dans enligt de 5 Elementen
Frigörande dans enligt Yin & Yang
De 5 Tibetanerna
Drömresa
Trumresa
Musikresa

Du får även med dig hem 2 stycken 10 veckors program med dagliga övningar

* Dagliga hemuppgifter under 10 veckor
* Faktahäfte om Qi Andning och de tio veckornas träning.
* Fakta häfte Om Taoismen, Yin &Yang, 5 Elementen, Bagua samt QI.
* Instruktionshäfte med bilder på övningarna.
* 2 Dvd skivor med övningarna
* 1 st. CD - skiva med musik.
* 1 st meditationsskiva
* Instruktioner för olika meditationsövningar
* Instruktioner för ett stort antal andningsövningar
* Utvecklingsdagbok som hjälper dig att följa din dagliga träning.
* Dagliga hemuppgifter under 10 veckor
* Faktahäfte om Mindfulness och de tio veckornas träning.
* 2 st. CD - skivor med enkla meditationsövningar.
* Utvecklingsdagbok som hjälper dig att följa din dagliga träning.
* Instruktioner för olika meditationstekniker.
* Instruktioner för ett stort antal andningsövningar.
* Övningar för att öka den medvetna närvaron i vardagen
* Övningar för att öka den medvetna närvaron av dina känslor
* Övningar för att lära dig acceptans samt medvetenhet.
* Övningar för att lära dig mental styrka och avspänning.
* Övningar i kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet.
Information

Datum & Tid
2009-07-06 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e315801
QR-kod, för utskrift

Dela