ORGANISERAD TRÄNING PÅ TOFTA, 16:00-21:00. Tr.Ansv

ORGANISERAD TRÄNING PÅ TOFTA SKUTFÄLT

Onsdagen den 7/10 genomför vi en organiserad träning på Tofta skjutfält.

Samling sker vid boden på GGN-depån ca: 16:00

Förarmöte (omklädda och klara) sker kl. 16:45 där vi går igenom dagens träning, vilket spår, riktning etc.

Start av dagens träning sker kl. 17:00

OBS!

 För deltagande gäller numrerad FMCK-träningsväst, samt betald träningsavgift, se info på hemsidan, Endurosektionen.

 Ev. tankning skall ske på miljömatta!

Info / säkerhet:

Fältet är öppet för allmänheten.

 Vid passage av vägövergångar skall försiktighet iakttagas, vägar kommer inte att vara avstängda för allmän biltrafik.


Frågor: Roger Sundberg, 0739-424400

Välkomna!

Endurosektionen


Träningsavgift/återställningsavgift för 2009 betalas till bankgironummer: 253-3396, 200:-, Glöm inte att uppge: Namn och västnummer vid insättningen.
Västar behålls från 2008. Kontakta Endurosektionen om Ni vill ha väst. Ingen körning utan erlagd träningsavgift för 2009 eller FMCK-väst.
Tänk på allas säkerhet, följ träningsrutinerna, använd Din väst. OBS! Ta alltid kontakt med den träningsansvarige för att förvissa Dig om banriktning och bana/or så att inga olyckor sker, se till att lämna fältet rent och snyggt.
Information

Datum & Tid
2009-10-07 (Hela dagen)
Kalender
FMCK-Gotland ENDURO

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e400119
QR-kod, för utskrift

Dela