Media uppgiten - vg!

Media – obligatoriskt uppgift för Vg
Förberedelser sker hemma, genomförande under skoltid fredag 25/9.

Du skall i denna uppgift arbeta med ett av kriterierna för Vg. Uppgiften är bygger på att du skall visa på skillnader mellan hur olika medier förmedlar information kring en eller flera händelser. Du kan exempelvis granska hur en vetenskaplig tidskrift förmedlar information kring fågelinfluensan, om man jämför med andra medier såsom aftonbladet, hänt i veckan eller annan skvallerpress. Finns det några skillnader och vilka är i sådana fall dessa. Använd helst mer än ett exempel när du genomför uppgiften.

Arbetsbeskrivning:
Hypotes:
Ställ en hypotes över vilka skillnader du tror dig komma att se om det finns några förstås.
Arbetsgång:
Beskriv hur du kommer att gå till väga för att göra din undersökning.
Genomförande:
Jämför olika medier och dokumentera det du ser.
Slutsats:
Dra slutsatser av det du dokumenterat.
Redovisning:
Redovisa ditt arbete inför helklass eller lämna det till din lärare för bedömning.


Information

Datum & Tid
2009-09-15 (Hela dagen)
Kalender
"Mr J:s kalender"

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e390864
QR-kod, för utskrift

Dela