LIVSTYCKET

”LIVSTYCKET”, Tenstagången 20
Mån 24 nov kl 13.00 – 14.30
Samordnare: Britt Juréhn, 580 352 22. Anmälan till exp 580 274 20.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag 6 nov.
Livstyckets historia började 1992 i en liten enrummare i Tensta med Birgitta Nordlöf
som förgrundsgestalt. Livstycket arbetar gränsöverskridande beträffande kön, etnisk
bakgrund och religion med och för människor samt vara en vägröjare som banar väg
för nya idéer och tankar. Vi får en kort introduktion om Livstyckets verksamhet. Därefter
får vi ta del av den textila verksamheten i ateljen och även göra inköp. Max 20
personer. Kaffe, bulle, kaka och frukt ingår i priset 120 kr/person, som efter anmälan
och om plats finns, sätts in på PG 23 17 69-1. Notera ” Livstycket” på talongen. Ta
pendeltåg kl 12.16 från J-berg till Spånga. Därefter buss 514 kl 12.28 alt buss 179 (blå)
kl 12.35 till Tensta Centrum. Gå över Tenstastråket förbi parkeringshus, uppför trappor
till Tensta torg och snedda till vänster över torget till Livstycket. Samling utanför
entrén. Vid sent uppkommet förhinder kontakta samordnaren.
Betalningsvillkor vid ev avanmälan, se sid 50 i föreningsmeddelandeInformation

Datum & Tid
2008-11-24 (Hela dagen)
Kalender
SPF Kvarnen

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e208035
QR-kod, för utskrift

Dela