Lär dig att leva Här & Nu i Mindfulness

LÄR DIG ATT LEVA HÄR & NU MED MINDFULNESS (MEDVETEN NÄRVARO)

Välkommen till en helgkurs som handlar om att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas. Avsikten och syftet med den här kursen, är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Det är i nuet som vi styr vi våra liv - insikt över nuet leder till insikt över våra liv. Kan vi lära oss styra det vi uppmärksammar kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

Kraften att leva här och nu är enorm. Det är mindfulness. Du kommer även få lära dig att öka din medvetenhet om vad som pågår inom dig och i din omvärld. Genom medveten träning av vårt här och nu kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra ”gamla” livsmönster.

Du får även med dig ett tio veckors program så att du kan fortsätta att träna hemma. Jag välkomnar alla som vill utveckla och fördjupa relationen till sig själva. ”Kvaliteten på våra ögonblick avgör kvaliteten på våra liv”!

När: Helgkurs den 17-19 Oktober

Plats: Västerås, Rävnäs lägergård, ensamt naturskönt läge.

Kostnad 1.200kr Inkl. kost & logi

Kontakt: Kjell Haglund 0705-777567

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information: http://www.kjellhaglund.com/ www.kjellhaglund.seLÄR DIG ATT LEVA HÄR & NU MED MINDFULNESS (MEDVETEN NÄRVARO)

Välkommen till en helgkurs som handlar om att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten för att kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas. Avsikten och syftet med den här kursen, är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Det är i nuet som vi styr vi våra liv - insikt över nuet leder till insikt över våra liv. Kan vi lära oss styra det vi uppmärksammar kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

Kraften att leva här och nu är enorm. Det är mindfulness. Du kommer även få lära dig att öka din medvetenhet om vad som pågår inom dig och i din omvärld. Genom medveten träning av vårt här och nu kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra ”gamla” livsmönster.

Du får även med dig ett tio veckors program så att du kan fortsätta att träna hemma. Jag välkomnar alla som vill utveckla och fördjupa relationen till sig själva. ”Kvaliteten på våra ögonblick avgör kvaliteten på våra liv”!

När: Helgkurs den 17-19 Oktober

Plats: Västerås, Rävnäs lägergård, ensamt naturskönt läge.

Kostnad 1.200kr Inkl. kost & logi

Kontakt: Kjell Haglund 0705-777567

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information: http://www.kjellhaglund.com/ www.kjellhaglund.se
Information

Datum & Tid
2008-10-12 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e222848
QR-kod, för utskrift

Dela