Inlämning NND digitalafototävling 2008

Inbjudan till NND digitalafototävling 2008 <br>
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Fotoklubb ansluten till NND.<br>

Sista inlämningsdag är 15 mars 2008 <br>

Varje deltagare får bidra med max 4 bilder. Bilderna skickas per E-post till nndfoto@gmail.com eller på CD till:
<br>
NND<br>
Ingemar Johansson<br>
Älvsbyvägen 1210<br>
941 91 Piteå<br>
<br>
Normalt bekräftas inlämning av bilder inom 24 timmar!<br>

Deltagaravgiften 40:- /deltagare betalas till pg 68 56 34 – 8 senast den 15 mars 2008. <br>
<br>
Tävlingsbestämmelser<br>
För deltagande bilder gäller:<br>
Format JPEG i SRGB<br>
Längsta sida: max 800 pixlar<br>
Bilden max 400 kb.<br>
Bildens filnamn får ej överstiga 15 tecken.<br>
Tävlande fotograf skall ange namn och klubb.
<br>
Bilder kan sändas klubbvis och då skall fotografens namn, filnamn, bildtitel och klubb klart framgå samt vem som skickar bilderna.<br>

Tävlande fotograf godkänner att bilderna får publiceras på nätet och användas av arrangören vid marknadsföring och redovisning av tävlingen. <br>

Tävlande fotograf garanterar med inskickandet av bilden att:<br>
- det är fotografens egen bild.<br>
- fotografen är medlem i till NND ansluten klubb.<br>
- deltagaravgift betalas före inlämningstidens utgång.<br>
- bilderna uppfyller god nätetikett.<br>

Bilder som ej uppfyller ovanstående regler kommer omgående att refuseras av tävlingsledningen.<br><br>

Publicering och resultatservice</B><br>
Senast den 31 mars kommer samtliga deltagande bilder att publiceras. Deltagarna kommer att informeras om var bilderna publiceras, där e-postadress saknas sker informationen via respektive klubb. Resultatet publiceras under maj månad på NNDs hemsida.
<br>
Tävlingen kommer att bedömas av kvalificerad jury<br>.

Ca 10 bilder kommer att publiceras och kommenteras av juryn, resultat och kommentarer redovisas på NND:s hemsida.
<br>
DIPLOM erhåller alla fotografer, vars bilder uttagits och kommenterats av juryn.
<br>
PLAKETT tilldelas 1:a, 2:a och 3:e plats.
<br>
Uttagna bilder kommer att skrivas ut och visas i samband med prisutdelning vid DIFO-stämman.
<br>
För ytterligare information kontakta tävlingsledare:<br>
Ingemar Johansson<br>
Tel 0911-610 64 eller 070-645 27 49<br>
E-post ingemar@rafo.bd.se <br>

NND:s hemsida www.nndfoto.se


Information

Datum & Tid
2008-03-15 (Hela dagen)
Kalender
flabb

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e123938
QR-kod, för utskrift

Dela