information

Frånvaro

Anmälan görs alltid till något av följande alternativ:
· Lärarrummet tfn. 394 05
· Fritidsgården tfn. 394 19
· Expeditionen tfn. 394 00
· Handledaren

Vid oanmäld frånvaro vid upprepade tillfällen kontaktas hemmet. Om den oanmälda frånvaron gäller idrotten meddelas även skolsköterskan.

Ledighet

Ansökan om ledighet görs på särskild blankett som finns att få hos handledaren.

Enligt skolförordningen får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Handledaren får bevilja högst två dagars ledighet i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Rektorn får bevilja längre sammanhängande ledighet än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får Barn- och Ungdomsnämnden bevilja längre ledighet.

Viktiga telefonnummer

Rektor, Lotta Rygaard 394 01
Expedition, Ulla Henningson 394 00
Kurator, Birgit Fahlgren 394 03
Skolsköterska, Lena Runfeldt 394 06
Studie- och yrkesvägledare,
Lilly Mesganaw 394 08
Lärarrummet 394 05
Fritidsgård, Renée Näslund, Sara Eriksson 394 19Information

Datum & Tid
2008-08-18 (Hela dagen)
Kalender
Virsboskolan7

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e204317
QR-kod, för utskrift

Dela