inför avslutningen

Angående julavslutningen.

Det har förts en diskussion kring om skolavslutningar får ske i kyrkan.
Vi tycker kyrkan är en alldeles utmärkt lokal att samlas i för att tillsammans avsluta terminen.

Eftersom skolavslutningen är ett obligatoriskt inslag i skolverksamheten tillåter inte skollagen att det sker ett aktivt religionsutövande under avslutningen. Som aktivt religionsutövande räknas t.ex bön, trosbekännelse och välsignelse.

I övrigt finns inga hinder att genomföra de traditioner som hör till jul- och läsårsavslutningar.

Tyvärr har man från kyrkan meddelat att den 21 december är kyrkan upptagen för ev. begravningshögtid så därför måste vi planera avslutningen på annat sätt.

Vi kommer därför att ha årets julavslutningar på lite olika sätt. Några av eleverna kommer att ha sina avslutningar i respektive klassrum och några kommer att ha sin avslutning i matsalen(Virsbo högstadium).

Med vänlig hälsning
Monica Forsberg Wallén
Rektor
Virsbo- & Bäckhammarskolan
Surahammars kommunInformation

Datum & Tid
2010-12-21 (Hela dagen)
Kalender
virsboskolansju

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e590019
QR-kod, för utskrift

Dela