Hummerpremiär/ Upptagning båt

Hummerfiske kombinerat med Arbetshelg
Båten tas upp.


Hummerfiske
För att skydda hummerbeståndet finns regler för hur fisket får bedrivas.

Redskap
Fiske efter hummer får endast ske med hummertina. Hummer som fångas i annat redskap än hummertina skall omedelbart sättas tillbaka igen.

Vid fritidsfiske efter hummer får användas högst 14 tinor per person. En hummertina skall ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.


Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap skall sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för annan person är således inte tillåtet.

Vill du ha ett personligt registeringsnummer för redskapsmärkning i havet kontakta Marita Oskarsson eller Monica Backliden, Rättsenheten 031-60 50 00.

Minimimått
Minimimått för hummer är 8 cm mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant (carapaxlängd).

Hummer med yttre rom får inte fångas.

Premiär
Fiske efter hummer är tillåtet från den första måndagen efter den 20 september klockan 07:00 till den sista april.Redskapsförbud före premiären
Det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor fr.o.m. den 15 september fram till hummerpremiären. Undantagna från bestämmelserna är sillgarn, makrillgarn, hajgarn samt ryssjor och tinor för fångst av ål på mindre vattendjup än 6 meter och tinor för fångst av havskräfta på större djup än 30 meter.

Märkning
Redskap skall vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare, fritidsfiskare eller fiskar med stöd av enskild rätt se FIFS 1994:14 (pdf-fil).

Sumpning
När hummer förvaras i sump skall sumpen vara märkt med användarens namn och adress eller namn och telefonnummer eller personligt registeringsnummer eller yrkesfiskelicensnummer eller fiskefartygsdistriktsbeteckning.

Hummer får under perioden fr.o.m. den 10 maj fram till hummerpremiären inte hållas i någon form av sumpningsanordning.

Ytterligare information
På Länsstyrelsens webbplats finns broschyren "Fiskeregler i havet i Västra Götalands län" (pdf-fil) med mer information om de regler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län.

Fullständiga föreskrifter om fisket i Skagerrak och Kattegatt med angränsande sötvattensområden samt ytterligare information kan inhämtas från Fiskeriverkets webbplats http://www.fiskeriverket.se/.
Information

Datum & Tid
2009-09-26 (Hela dagen)
Kalender
björnäs

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e364771
QR-kod, för utskrift

Dela