Hitta din Naturliga Balans

VILL DU HITTA DEN NATURLIGA
BALANSEN & HARMONIN
I DITT LIV!

Med hjälp av Qi-andning, Yin&Yang, Taoismen

Denna kurs innebär även att du har möjlighet att bli instruktör i Qi – Andning.

Välkommen till en helgkurs där du nu får en möjlighet att lära dig nycklarna till den naturliga Balansen och Harmonin i ditt liv. Den här kursen är tänkt som en bruks anvisning för alla som vill förbättra sina liv och lära sig mer om hur dessa livets magiska nycklar kan användas i livet.

Dessa magiska nycklar är Taoismen, Yin & Yang, de 5 elementen, Bagua samt
Qi – Andning. Nycklar som kan ge oss gränslös livsglädje, där vi upplever hela livet
som vi vill att det ska vara, ett stort mirakel där spelar även den naturliga andningen
samt vår närvaro i nuet en mycket stor roll.

Taoism är en österländsk livsfilosofi, eller livsuppfattning om du så vill. Men den räknas som en religion trots att den inte har mycket gemensamt med andra religioner. Till skillnad från de traditionella religionerna så har taoismen ingen konkret Gud apostlar, martyrer, trosbekännelse eller personer som kan kallas religiösa ledare. Det finns ingen Gud som straffar eller belönar människorna. Inte heller någon skapare. Istället finns Tao som en kraft som genomströmmar allt och som varje människa kan följa. Det är upp till varje person att bestämma om de vill se Tao som en Gud eller om man vill göra som en majoritet av taoisterna, betrakta Tao som en filosofi.

I huvudsak handlar filosofin om hur du lever i harmoni med dig själv så att själen får ro och kan existera i harmoni med kroppen, naturen, din sociala omgivning samt med världsalltet, där tao är den yttersta hemligheten. Det går egentligen vare sig att beskriva eller översätta ordet tao. Ordet Tao uttalas egentligen dao och har, som många bildtecken, mer än en betydelse.

Taoismen innehåller bland annat Yin-Yang och teorin om de fem elementen samt Bagua och läran om Qi. Enligt filosofin är "chi", kosmisk energi, det som ger saker och ting liv. De fem elementen trä, jord, metall, eld och vatten är vad som bildar denna "qi". Genom att leva på ett Yin & Yang sätt med hjälp av Bagua skapar det ett naturligt chi-flöde som gör att vi kommer i att leva i vår naturliga balans & harmoni.

Qi - Andning innefattar olika rörelse och andningsövningar för att stimulera de inre organen samt våra olika känslor och fylla på med ny livsenergi,. Ki, chi eller qi är enligt Österländsk teori människans livsenergi. När denna energi kan flöda fritt i kroppen utan hämmande blockeringar, så är det en god grund för själslig, fysisk och psykisk hälsa och styrka.

Övningarna handlar om att undanröja själsliga, kroppsliga och mentala blockeringar, öva upp koncentrationsförmågan och den mentala närvaron i kroppen, träna koordination, balans och styrka. Betoningen ligger inte på fysisk träning i gängse svettdrivande bemärkelse, utan det primära är att nå kontroll över KI energin och lära sig styra den dit där den behövs. Genom kontroll över KI kan extraordinära mentala och fysiska krafter mobiliseras.

Qi - andning bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Qi - Andning är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi - Andning kallats "metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet".

Vi kommer att använda oss av lite olika tekniker där Qi andning har en central roll, det blir även föreläsning och övningar utifrån Taoismen, Yin & Yang samt de 5 elementen, där ingår ett flertal olika andningsövningar, samt olika meditationer samt du kommer att få stifta bekantskap med Afro power dance där vi tränar alla våra sinnen, balansen, koordinationen, rytmkänslan samt kroppsuppfattningen i en glädjefull social samvaro. Indianinspirerad dans med sång och rörelser (Sacred dans) ackompanjerad av mig på Shamantrumma, en häftig upplevelse, där vi dansar rytmiskt lekfullt, utmanande och härligt inspirerande !

När: Helgkurs den 21.23 November

Plats: Uppsala Järlåsa kursgård

Kostnad 1.200kr Inkl. kost & logi

Kontakt: Kjell Haglund 0705-777567

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information: http://www.kjellhaglund.com/ www.kjellhaglund.seInformation

Datum & Tid
2008-11-22 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e222866
QR-kod, för utskrift

Dela