Föräldramöte 9 blå

Vi har fått i uppdrag att ordna ett föräldramöte med syfte att diskutera drogvanor.

På föräldramötet kommer vi att ta upp läget i klassen, men vi kommer även att ha två
representanter ur Fältgruppen på plats. De kommer att hålla en presentation utifrån
ÖPP (Örebro Preventionsprogram). ”ÖPP är en kunskapsbaserad
föräldramötesmetod med syfte att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande
och normbrott.” Målet med denna presentation är att ni föräldrar ska föra en dialog
och komma fram till ett gemensamt förhållningssätt.

Bjästabacken är ett ställe där många ungdomar varit i rörelse på helgerna. Personal
kommer att ge en lägesrapport med sin syn på saken.

Välkomna!
/Anna och Jonas


Information

Datum & Tid
2009-11-12 (Hela dagen)
Kalender
"Mr J:s kalender"

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e409433
QR-kod, för utskrift

Dela