DIPLOMERAD "RESAN" COACH

DIPLOMERAD "RESAN" COACH

"DEN INRE RESAN"

Välkommen till en helg i djup närhet till dig själv och den du verkligen är, en helg där du kan finna din inre glädje och kärlek och utveckla din gränslösa kraft!

Möjlighet att utbilda sig till Diplomerad ”Resan” Coach

När: 20-22 November

Tid: Fred. den 20/11. Kl. 18.00 - Sönd. Den 22 /11 Kl. 16.00

Plats: Västerås Rävnäs kursgård

Enskild helgkurs. Pris: 1.500 kr inklusive kost & logi. Det går bra att dela upp betalningen

Resan coach. Pris: 2.000 kr inklusive kost & logi.Det går bra att dela upp betalningen

----------------------------
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com
Tel. 0705-777567

Vill du uppleva ett liv med en inre frihet, glädje, sann kärlek till dig själv och andra, inre trygghet, bra självkänsla, inre tillit och en inre frid och harmoni samt klarhet och en inre meningsfullhet, gör den Inre Resan skapad av Kjell Haglund

För att må bra i kropp och själ krävs att du släpper "gamla" livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor samt situationer och händelser och alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och tar till dig nya livssanningar som känns meningsfulla för dig och som får dig att må bra. Att må bra handlar inte bara om att den fysiska kroppen får sitt, utan lika mycket att du bearbetar ditt inre.
Genom den Inre Resan kan du få hjälp att se allt det "gamla" som finns i din ryggsäck och som du har med dig från din uppväxt fram till nu och tag i det som finns i den och göra något åt det, så att du kan släppa dessa och gå vidare i livet utan alla dessa "tyngder" så att du kan börja leva ett må bra liv, ett liv i kärlek, glädje och meningsfullhet.

Jag brukar säga att när man är nyförälskad så är man lycklig och mår väldigt bra och är närvarande i nuet även om man inte har en krona i fickan. Ingenting kan förstöra ens dag. Att göra en inre resa och att hitta sitt sanna jag och "landa" i sig själv för dig till en nyförälskad tillvaro utan att behöva vara nyförälskad detta innebär även att du kommer att hitta tillbaks till glädjen och kärleken i livet.

Vad handlar den Inre Resan om? Starkt förenklat, en inre resa, in till din innersta kärna, ditt sanna jag, kärleken. Utifrån ditt sanna jag och kärleken får du sedan möjligheten att lösa upp "gamla" livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor samt situationer och händelser samt alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och kanske avsluta gamla, olösta konflikter så att du kan börja leva som den du verkligen är.

Den Inre Resan processen är väldigt stark och jag vill inte likna den med andra processer, som jag provat på. Egentligen handlar den Inre Resan om mycket, mycket mer. I korthet går metoden ut på att du guidas genom olika steg till ökad självkännedom och självinsikt. Den Inre Resan används även som ett verktyg för att nå in till själens nivå, ditt sanna jag. Under helgen får du lära dig en process som utvecklats av Kjell Haglund. Vi går igenom processen noga och du får en detaljerad beskrivning av hur processen genomförs.

Vad går den inre resan ut på:

Tanken bakom gör den Inre Resan ligger, i tron på att det bakom varje känsla vilar ett cellulärt minne som kroppen och själen bär med sig genom livet. Detta minne gör att vi reagerar instinktivt och vanemässigt i många vardagliga situationer. Vårt cellminne har även lagrat allt det som vi inte bekräftat utan allt som vi tryckt ner såsom negativa känslor, händelser och situation. Gamla "minnen" fortlever och tar sig uttryck i hur vi behärskar konflikter, lever i relationer osv. Om man kan nå bakom denna illusion, som minnet byggt upp, vilar där den fullständiga sanningen. Vi är som ryska dockor: om man börjar skala av alla händelser och föreställningar om sig själv och omgivningen återstår till slut bara den rena essensen, kärleken och ditt sanna jag. När egen healing sker på detta plan händer det ofta att kroppen läks från sjukdom, smärta, tomhet, meningslöshet och rädslor. Det är helt enkelt en bieffekt utav att cellminnet och det bakomliggande medvetandet har programmerats om på ett nytt, konstruktivt sätt och då försvinner de fysiska symtom som manifesterats genom det gamla begränsade synsättet.

Den Inre Resan processen följer en given struktur där ni två och två vägleder varandra under handledning. Varje människa som blir ledd gör sin egen inre resa med den som leder finns där för att stödja denne och fungera som en sensitiv guide i hennes personliga arbete med sig själv, vi leder varandra vidare genom detta ogripbara landskap, och in i den tidlösa aspekt som finns inom oss alla. Vidare innehåller metoden ingen religiös symbolik som ibland kan verka avskräckande för många.

En intressant iakttagelse jag gjort är att vi oftast är mer rädda för att gå in i ljuset än vad vi är att sitta kvar i plågsamma känslor och föreställningar och älta dem. Men tro mig, om vi bara kan tillåta oss att helt och fullt utforska vårt inre så blir de som ett rengörande vatten som sköljer igenom oss!

Det fina med den Inre Resan är att du helar dig själv på alla nivåer. Här är det ingen person som ger dig healing och som du sedan måste komma tillbaka till för "påfyllning". Kvalitéten i att göra en egen inre resa är att resultatet är bestående, det är du som är din egen terapeut. Har du lyckats läka en bit av dig själv är det för livet.
Upplevelsen av det sanna jaget är oftast en djupgående och omvälvande upplevelse eftersom man dittills levt i en mer begränsad version av sig själv. I vårt sanna jag finner man den del som är orörd av det förflutna, bortom illusionen av att vara separerad från helheten. Det är ifrån sin innersta kärna som man sedan har möjlighet att förlåta de som skall förlåtas och förstå det som skall förstås. Man brukar tydligt se att det som framkallade det beteendet som vi har idag egentligen var en gammal livslögn eller programmering som triggades av en person som inte alls hade med grundorsaken att göra.

Vad håller oss ifrån sökandet efter oss själva och sanningen:

Hela samhället lever på något sätt bakom mentala, emotionella och sociala spärrar. Våra känslor, som ju är barometern för själens vilja, kväver vi med en massa brus; telefonprat, TV, droger, sex, shopping, allt för att slippa ta itu med oss själva. Det finns en stor rädsla att gå in i det okända och att upptäcka sitt sanna jag. Men jag råder alla att möta den rädslan. Att söka och finna den kreativitet, kraft och kärlek som är du den du innerst inne längtar allra mest efter att möta!

Genom att jag under den senare delen av mitt liv arbetat mycket med människor som inte har mått bra fysiskt eller själsligt så har jag lagt märke till att många själsliga och kroppsliga symptom samt spänningar är framkallade minnen från det förflutna. Jag började förstå att det fanns ett tydligt samband med tidigare upplevelser och hur vår själ och kropp väljer att manifestera dessa och denna insikt har till stor del visat sig vara sann. Då jag i dagsläget har guidat ett mycket stort antal personer igenom sin egen inre resa.

Information

Datum & Tid
2009-11-20 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e375609
QR-kod, för utskrift

Dela