DIPLOMERAD HÄLSOCOACH

DIPLOMERAD
HÄLSOCOACH/LIVSKONSULT
En modern friskvårdsutbildning
Det bästa inom nya Hälsovården
där kropp & själ hör ihop
Du kan starta när du själv vill och väljer.
Men följande helgkurser erbjuds nu i höst :
Block 2. Den 16-18 Oktober i Uppsala Klicka här och läs mer
Block 3. Den 27-29 November i Uppsala Klicka här och läs mer
Block 1. Den 20-22 November i Västerås Klicka här och läs mer
Block 4. Den 11-13 December i Uppsala Klicka här och läs mer
5 dagars Intensivkurs i Kalmar v. 47 den 16-20 november
med både block 1 och block 2.
Kostnad: 8.000kr för hela utbildningen. inklusive Kost & Logi samt allt studiematerial 2.000kr per block och delmoment. Det går bra att dela upp betalningen.

Utbildningen till Hälsocoach/Livskonsult vänder sig till dig som är intresserad av viktiga livsfrågor och personligt växande och som du vill förmedla till andra. Till dig som strävar efter att ge dig själv och andra en inre & yttre balans och en väl fungerande livssituation. Under utbildningen får du lära dig metoder, redskap och verktyg så att du kan lära dig själv och andra att aktivt ta ansvar för sina liv och göra val som ligger i linje med vad du och andra innerst inne vill. Du får metoder, redskap och verktyg som du kan lära ut till andra hur de kan förbättra både sina personliga och arbetsmässiga relationer samt öka sina kunskaper kring frågor som rör livets mening och syfte. Utifrån de metoder, redskap och verktyg som du får under utbildningen kan du ge dig själv och andra en insikt om sin egen betydelse i världen och hela den potential de besitter.

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning. Du avgör själv din studietakt, genom att välja separata helgkurser utifrån de 6 Block som ingår i utbildningen inom Själens Krigare Kjell Haglunds utbud av helgkurser. Tanken är att du ska kunna arbeta samtidigt som du genomför utbildningen. Det är dock viktigt att du inser att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver tid och engagemang. Under utbildningen gör du också vissa hemuppgifter i din egen takt. All kurslitteratur är på svenska och ingår i kursavgiften. Din lärare följer dig genom hela utbildningen. De ger dig återkoppling och blir ett viktigt stöd i ditt arbete.

Hela utbildningen är på 18 dagar på internat med 6 helgträffar fredag - söndag, på en kursgård i Uppsala, Västerås eller i Gävle. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden
Utbildningen presenterar de modernaste och effektivaste metoderna för att skapa ett extraordinärt liv. Här finns källan och kunskaperna från psykologi mental träning samt upplevelseinriktad pedagogik! En kunskap om hur kropp och själ samverkar. I utbildningen till livskonsult/Hälsocoach får du verktyg, redskap och metoder som syftar till att skapa en mätbar och hållbar förändring både för dig själv och de som du kommer att arbeta med i framtiden.

Vi lever i en tid med allt öppnare medvetenhet kring känslor, personliga behov och andligt sökande. Det finns ett behov av livshandledning och ökad insikt om vad som styr våra liv, så att vi ska kunna använda våra gåvor och slumrande talanger fullt ut. När du styr över ditt liv och släpper fram magin, glädjen och friheten, när du har gjort upp med ditt förflutna, då finns det inga gränser för hur långt du kan gå och hur många stordåd du kan uträtta. Varje människa är en värdefull själ som önskar att få ge sitt bidrag till livet. Det är också ett fantastiskt och givande äventyr att medverka till att utveckla kraften hos andra.

Framtidsvisioner
När människor mår dåligt på grund av livskriser, sjukdom, arbetslöshet eller missbruk kan de snabbare och lättare rehabiliteras och få en fungerande tillvaro om de hittar kraften inom sig själva. Ingen förändring till det bättre är möjlig om inte motivationen kommer inifrån.

Utbildningen till Livskonsult/Hälsocoach är en kraftfull metod för personlig utveckling och kan utgöra ett viktigt komplement till tradionell behandling och rehabilitering. Livskonsulter/Hälsocoacher med sin positiva livssyn och erfarenhet av inre förändringsarbete kan verka som livsinspiratörer inom alla områden där människor behöver stöd för att förändra sin sig själva och sin livssituation.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen till Livskonsult/Hälsocoach är en modern helhetsterapeutisk friskvårdsutbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och med andra människor. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m

Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man vänder sig till olika grupper, och arbetar med dessa, det går även mycket bar att använda utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Vem har nytta av utbildningen?
Alla som önskar att medvetet kunna styra över sina liv, öka sin psykiska och mentala samt sin fysiska hälsa. Utbildningen ger var och en chans att få en tydligare bild av sig själv och sin kapacitet och skapar därmed en öppnare och mer nyfiken attityd som även bygger upp din självkänsla och självförtroende, en bra grund för ett ökat ansvarstagande för sitt eget liv.
Under utbildningen har många av deltagarna i gruppen lyckats frigöra sig från hämmande begränsningar, destruktiva beteenden, beroenden och sjukdomar. I utbildningen till livskonsult/Hälsocoach får deltagaren många redskap för livet som skapar förmåga att på egen hand arbeta vidare med sin personliga utveckling och att kunna förverkliga sina mål.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på fyra olika block

Block 1.

"Den Inre Resan” Gör din egen inre resa

Detta block innebär även att du blir Diplomerad coach/instruktör
av min egenkonstruerade Inre Resan process!

Alla har vi saker inom oss som gör att vi känner oss fångade och begränsade – det kan vara depression, ilska, sorg, rädsla, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, någon fobi eller någon rädsla. Det kan även vara så enkelt som en känsla att livet borde vara något mer, eller något så överväldigande som en känsla av totalt misslyckande som orsakat missbruk eller sjukdom.

Syftet med processen är att släppa fram gamla känslominnen, och på samma sätt som ett pärhalsband tappar pärla efter pärla när tråden klipps av kan även känslominnen bubbla upp efter hand. Det är viktigt att respektera och välkomna de känslor som dyker upp. Genom att låta dem komma upp kan de också avslutas, även om de känns smärtsamma i ögonblicket. Det enda som krävs är att sitta mitt i dem och låta dem gradvis klinga av.

Den inre resan handlar om att i en vägledd inre resa arbeta sig igenom dessa känslor och till sist göra upp med de händelser som har med minnena att göra för att hitta och lösa upp känslomässiga och fysiska blockeringar, Därmed blir det möjligt att släppa taget om negativa känslor och mönster, trauman, sjukdomar, och att leva i glädje, kärlek och frihet.
Den inre resan används både vid ohälsa och för personlig utveckling. Depression, utbrändhet, sorg, rädsla, vrede, och även fysiska besvär som kan härledas till en inre obalans är exempel på ohälsoområden. Det kan det till exempel handla om att omvandla negativa mönster eller tankar till positiva krafter. Det kan också även användas för att komma åt tvångsbeteenden (till exempel rökavvänjning), fobier, beslutsångest.


Block 2.
Lär dig att leva Här & Nu i Mindfulness (medveten närvaro)

Detta block samt block 3 innebär även att du blir
Diplomerad Mindfulnesscoach.

Under detta block så kommer vi att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under detta block så får du verktyg för att bli mer medveten i nuet, Så att du ska kunna njuta mer av livet, skapa bättre relationer och utvecklas, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka.

Det är i nuet som vi styr vi våra liv - insikt över nuet leder till insikt över våra liv. Kan vi lära oss styra det vi uppmärksammar kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar. Genom medveten träning av vårt här och nu kan du, istället för att reagera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar.

Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra "gamla" livsmönster.

Block 3.
Att hitta din inre & yttre balans i din livstillvaro.
Detta block innebär att du blir Diplomerad instruktör i Qi-Andning

Under detta block får du en möjlighet att lära dig nycklarna till den naturliga inre & yttre Balansen och Harmonin i ditt liv. Balansen och Harmonin är våra livs nycklar. Nycklar som kan ge oss gränslös livsglädje, där vi upplever hela livet som vi vill att det ska vara, ett stort mirakel, där spelar den naturliga andningen samt vår närvaro i nuet en mycket stor roll.

Du har mycket att vinna på att utveckla din inre & yttre balans. Du blir inte lika lätt att styra och utnyttja. Du är inte beroende av att driva upp tempot och riskerar inte att bränna ut dig. Med en inre och yttre balans kan du ge dig själv en inre vilopunkt, en inre trygghet.

Den yttre balansen, den mellan livets olika områden, grundar sig på din inre balans annars riskerar du att känna tomhet och meningslöshet eller att bli likgiltig. Den inre balansen finns din personkärna, kärleken, visionerna och ansvaret. Där finns din inre kompass. Din personkärna behöver du ta hand om och vårda. För att nå inre balans behöver du tillåta dig att styras alltmer av viljan att vara dig själv.

Om du vill uppnå någonting annat än en skenbar balans, är det nödvändigt för dig att göra medvetna och aktiva val, att välja ett livsinnehåll som bygger på din inre personliga passion och drivkraft.

När du grundar dina val på vem du är, din inre kärna, blir du också en mer integrerad person. Du kanske väljer ett yrke, arbetstider och en arbetsplats som gör det möjligt för dig att leva det liv du innerst inne vill leva. Och även om du tror att du saknar möjlighet att välja, om ramarna är snäva, finns det alltid någonting som du kan påverka. Du kan ta små steg i önskad riktning.

Men det är viktigt att komma ihåg att du inte når balans, du blir inte nöjd, enbart genom att fylla på med nytt livsinnehåll. Och du kan inte satsa hundra procent på arbetet, familjen och egna intressen samtidigt. Det är nödvändigt att urskilja, prioritera och välja bort för att ha tid och ork kvar till det du helst av allt vill just nu.

Block 4.

Coacha dig själv och andra till ett nytt & bättre liv!
Bli din egen och andras Coach.

Om det är en för stor skillnad mellan din och andras längtan efter hur du eller de skulle vilja leva och hur ditt eller andras liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi och andra människor ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt, men även fysiskt. När vi och andra som vi kommer att arbeta med har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort oss själva i allt brus!

Att coacha sig själv och andra lockar fram det bästa inom oss och ger oss kraft att bli den vi vill vara. Att coacha sig själv och andra innebär fokusering på nuet och framtiden och söker vägar till våra unika resurser samt är en kraftfull metod för att uppnå något som vi går och drömmer om eller förändra en situation som du och de du kommer att arbeta med inte är nöjda med. Att coacha sig själv och andra är ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar istället för på problem, det är även både en inre och en yttre resa och genom att coacha dig själv och andra så har du och de hela tiden tillgång till vår egen coach.Att coacha sig själv och andra ger dig och dessa redskap för att hantera och skapa förändringar i livet, stärka självkänslan och förbättra kommunikationen i relationer. Ökad självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar oss och påverkas av oss, skapar insikt och förändring av oss själva, dina relationer och din livssituation.

Omfattning och tider
12 heldagar på internat uppdelade på 4 x 3 dagar

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad
Privatpersoner 8.000 inkl moms.
Företag/organisationer 8.000:- inkl moms.
I priset ingår även kost och logi samt allt kursmaterial.
Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart
eller betalas i samband med varje veckoslut.

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering.

Utbildningsstart
Utbildningen till Hälsocoach går kontinuerligt med en eller
två kurser (ett eller två block i månaden) hela året

I nuläget är nedanstående kurser klara men sedan kan det
eventuellt bli fler kurser under hösten. Se mina hemsidor

Lär dig att leva här och nu i Mindfulness den 16-18 September i Uppsala, Den Inre Resan den 20-22 November I Västerås,
Hitta din inre Balans den 27-29 November samt
Bli din egen Coach den 11-13 December i Uppsala

Kurserna blir fort fulla så att du vet, anmäl dig gärna så fort som möjligt.

Men det finns även möjlighet att genomföra två block under
En 5 dagars intensivkurs V.47 den 16-20 November i Kalmar
Mindfulness samt Hitta din inre Balans med Qi-andning.

Kursgårdar
Uppsala, Västerås, Gävle m.fl.
Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

Anncharlott Magnusson Diplomerad Dansinsiratör, Diplomerad Klangmassör samt Diplomerad Loomi, Loomi massör, Diplomerad
Rain drops massör, aktiv Yoga inspiratör
För mer information och anmälan
Kjell Haglund 0705-777567, Anncharlott Magnusson 070-27 11 109
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com anncharlottemagnusson@hotmail.com
Mer information:
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se
www.klingaditthjarta.com www.kjellhaglund.com
Information

Datum & Tid
2009-11-21 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e375631
QR-kod, för utskrift

Dela