BLI DIN EGEN COACH

Bli din egen Coach!
Lär dig att Coacha dig
själv till ett nytt bättre liv!

Man kan ha alla möjliga frågor som man känner att man
sitter fast i och inte riktigt vet hur man ska gå vidare med.
Det kan handla om en konflikt, tankar, känslor eller kanske
en livssituation som man upplever hindrar en från att gå
vidare, utvecklas och må bra. Det kan även handla om
frågor av mer existentiell karaktär.

Att coacha sig själv lockar fram det bästa inom dig och ger dig kraft att bli den du vill vara. Att coacha sig själv innebär fokusering på nuet och framtiden och söker vägar till dina unika resurser samt är en kraftfull metod för att uppnå något som du går och drömmer om eller förändra en situation som du inte är nöjd med. Att coacha sig själv är ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar istället för på problem, det är även både en inre och en yttre resa och genom att coacha dig själv så har du hela tiden tillgång till din egen coach.
Att coacha sig själv ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv, stärka din självkänsla och förbättra kommunikationen i dina relationer. Ökad självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar dig och påverkas av dig, skapar insikt och förändring av dig själv, dina relationer och din livssituation.

Att coacha dig själv

• kraftfull metod för att uppnå något som du går och drömmer om
• ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv
• stärker din självkänsla och lockar fram det bästa inom dig
• både en inre och en yttre resa i hela din livssituation
• skapar insikt och förändring av din livssituation
• skapar insikt och förändring av dina relationer
• förändrar en situation som du inte är nöjd med
• fokuserar på lösningar istället för på problem
• förbättrar kommunikationen i dina relationer
• du har hela tiden tillgång till din egen coach
• innebär fokusering på nuet och framtiden
• skapar insikt och förändring av dig själv
• ökad självkännedom och medvetenhet
• söker vägar till dina unika resurser


Om det är en för stor skillnad mellan din längtan efter hur du skulle vilja leva och hur ditt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt , men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus!

Du skulle vilja förändra och förbättra dina relationer. Du har problem i relationen till någon som står dig nära eller till andra människor i din omgivning. Du hamnar alltid i samma relationsmönster.

Du vill finna tillit och kraft till att gå vidare. Du har blivit uppsagd eller är sjukskriven.

Du vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila. Du känner att allt går för fort, att du inte hinner med, att du lever i en ständig stress, långt ifrån dig själv.

Du skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera. Du har problem på din arbetsplats. Du kanske känner en väldig presta- tionsångest, är ständigt trött, upplever dig som otillräcklig, jagad. Du har svårt att slappna av.

Du vill få fäste i det nya. Din livssituation har förändrats radikalt. Du har fått barn, du har kanske separerat, eller genomgår andra omvälvande känslomässiga processer.

Du skulle vilja bli mer närvarande i det som är din kärna, upptäcka och bejaka dig själv.
Du vantrivs med dig själv, känner att du av någon anledning inte kan vara den du är.

Du vill öppna dig för den du är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla. Du vet inte riktigt vem du är. Du tycker kanske att du spelar en massa roller, ofta motstridiga, eller en viss roll och är trött på det. Du har svårt att sätta gränser.

Du vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje. Du bär på en känsla av meningslöshet och existentiell tomhet, ensamhet. Du trivs inte riktigt med livet, känner dig aldrig riktigt glad.

Du vill känna dig närvarande och delaktig i ditt liv. Livet är på väg i en riktning dit du inte vill.

Du vill finna ut vad du vill och upptäcka hur du kan förverkliga det som är just din potential. Du känner att du vill växa, utvecklas. Du vill göra en förändring i ditt liv men du vet inte riktigt vad du vill eller hur du ska gå till väga.

VÄLKOMMEN PÅ EN HELGKURS & LÄR DIG HUR

När: Den 11-13 december

Plats: Uppsala Järlåsa kursgård

Pris: 1.500 kr inklusive kost & logi

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund
Mail: krigare. kjellhaglund@hotmail.com
Tel, 0705-777567

Mer information på: www.kjellhaglund.se www.kjellhaglund.comInformation

Datum & Tid
2009-12-13 (Hela dagen)
Kalender
HÄLSOKALENDERN

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e375629
QR-kod, för utskrift

Dela