17-22 S ridhuset KG träning

Lilla ridhuset - tömkörning med Sven. Stora ridhuset - KG.
Träningen ska vara betald för hela månadens träningar på KG's bankgiro 5012-9790 senast 5 dagar innan 1a träningen varje månad. Betalning ske för 2 träningstillfällen i november - 700kr för hoppning och 600kr för dressyr + 40 kr i milersättning. Anmälan är bindande! Platsen avbokas minst 1 månad i förväg. Anläggningsavgift 100kr (50 kr per gång) för de som inte är medlemmar i ÅPK till konto Bg 5091-1700 (Konto:ÅPK Ponnyklubb Medlem). Ange namn/ÅPK/träningsdatum på inbetalningen så det syns vem som betalat för resp konto nr.
Detta gäller även sena avbokningar där ersättare inte har hittats. I undantagsfall där betalning skett senare medtages kvitto (utdrag från genomförd betalning). I absolut nödfall mottages kontant betalning på plats. Ändringen beror på önskemål från KG om direktöverföring till deras konto.
Prova på gång

Anmälda: 17,30
Tömkörning:
Christel Ebbesson
Hoppning: 18.15 - 18.30 banbyggnad
18.30-20.00
Andrea Andersson b-ponny
Gisela Sunvén c-ponny
Camilla Öberg
Christel Ebbesson
Iris Rosenkvist


Dressyr; 20.00 - 21.00
Marianne Jönsson
Annika Nilsson
Anmälan (helst per e-mail) är bindande (har du anmält dig tidigare så behöver du inte göra det igen).

Med vänlig hälsning
Åsbo Ponnyklubb gm Lisa Ullbors
lisa.ullbors@iconplc.com el 0735-308758


Information

Datum & Tid
2009-11-17 (Hela dagen)
Kalender
ÅPK

Åtgärder

Spara till kalender

Kortlänk (för sociala medier m.m)
kurl.se/e374513
QR-kod, för utskrift

Dela